Odpis spotřeby

Tento článek poskytuje přehled o metodě odpisu spotřeby.

Když vytvoříte odpisový plán pro dlouhodobý majetek a vyberete položku Spotřeba v poli Metoda ve formuláři Odpisové plány, budou dlouhodobé majetky přiřazeny k odpisovému plánu podle jejich používání. Na stránce Odpisové plány není nutné nastavovat procenta a intervaly. Po vytvoření odpisového plánu využívajícího metodu Spotřeba můžete metodu nastavit několika způsoby.

Nastavení a použití odpisu spotřeby

 1. Na stránce Odpisové plány vytvořte odpisový plán. Pro výpočet spotřeby musí odpisový plán obsahovat ID a název a v poli Metoda musí být zvolena možnost Spotřeba.

 2. Na stránce Koeficienty spotřeby nastavte koeficienty spotřeby. Každý koeficient spotřeby musí mít ID a název a koeficient spotřeby, který je zadán jako množství nebo jako procento.

 3. Na stránce Jednotky spotřeby nastavte jednotky spotřeby. Každá jednotka spotřeby musí mít ID a název. Na stránce Odpis spotřeby se pro výpočet odpisu spotřeby používají odpisové jednotky. Příklady jednotek jsou kilometr (km), kilogram (kg) nebo hodina.

 4. Na stránce Dlouhodobý majetek nastavte jednotlivé položky dlouhodobého majetku. Pro každý dlouhodobý majetek zvolte oceňovací model a knihu odpisů, které mají odpisový plán. Pokud některý z vašich dlouhodobých majetků používá odpisové plány založené na metodě Spotřeba, je nutné nastavit oceňovací model nebo knihy odpisů pro odpis spotřeby. Toto nastavení se provádí buď na kartě Odpisy na stránce Oceňovací modely, nebo na pevné záložce Obecné na stránce Odpisový plán. Stejný oceňovací model můžete použít pro více položek dlouhodobého majetku. Odpisové plány tvoří součást oceňovacího modelu nebo knihy odpisů, které jsou vybrány pro každý dlouhodobý majetek. Profily nelze přidávat ani upravovat přímo na stránce Dlouhodobý majetek. Odpisové profily je možné upravovat pouze na stránce Knihy odpisů.

 5. Na stránce Oceňovací modely nebo na stránce Odpisové knihy zadejte do skupiny polí Odpis spotřeby tyto informace:

  • Koeficient spotřeby
  • Jednotka
  • Jednotkový odpis
  • Odhadovaná spotřeba

  V poli Zaúčtovaná spotřeba se zobrazuje odpis spotřeby v jednotkách, které již byly zaúčtovány buď pro kombinaci dlouhodobého majetku a oceňovacího modelu, nebo pro knihu odpisů. Hodnotu v tomto poli nelze ručně upravit.

Příklad

Příklad 1

Následující koeficient spotřeby je nastaven na 31. leden:

 • Množství je 1 000.
 • Odpisová cena jednotky, která je určena pro dlouhodobý majetek, je 1,5.

Návrh odpisu dne 31. ledna vypadá takto: množství × jednotkový odpis 1 000 × 1,5 = 1 500. Jestliže je pro dlouhodobý majetek nastaven procentuální koeficient, bude odhadované množství v poli Odhadovaná spotřeba pro oceňovací model dlouhodobého majetku vynásobeno procentem, které je nastaveno pro vybrané koncové datum. Výsledné množství je pak navrženo jako odpisové množství pro dané období.

Příklad 2

Následující koeficient pro odpis spotřeby je nastaven na 31. leden:

 • Procentuální hodnota činí 10 procent.
 • Odpisová cena jednotky, která je určena pro dlouhodobý majetek, je 1,5.
 • Odhadované množství dlouhodobého majetku je 2 000.

Odpisový plán 31. ledna vypadá takto: odhadované množství × procento × jednotkový odpis 2 000 × 0,10 × 1,5 = 300