Ruční odpis

Tento článek poskytuje přehled o metodě ručního odpisu.

Když nastavujete odpisový plán dlouhodobého majetku a v poli Metoda na stránce Odpisové plány vyberete položku Ručně, jsou odpisy dlouhodobého majetku přiřazené k odpisovému plánu stanoveny podle procentuální hodnoty zadané pro každý interval v kalendářním roce. Nastavené procentuální hodnoty pro intervaly jsou zaúčtovány podle hodnoty, kterou jste vybrali v poli Frekvence období na pevné záložce Obecné na stránce Odpisové plány. Vybrat můžete tyto hodnoty:

  • Ročně
  • Měsíčně
  • Kvartálně
  • Pololetně
  • Denně

Po výběru frekvence období klikněte na možnost Ruční plány a nastavte procentuální hodnoty pro jednotlivé intervaly účtování. Ručně zadávané plány a intervaly účtování společně definují částku odpisu (viz příklady níže v tomto článku). Ruční odpisy se vždy počítají jako procentuální hodnota pořizovací ceny. U ručních odpisů nemusí procentuální hodnoty, které zadáváte do intervalů odpisu, dávat dohromady 100 procent. Ruční odpisy jsou flexibilní odpisovou metodu, která se často používá k určení mimořádného odpisového plánu na stránce Knihy, jako je například nepravidelný odpis pro zvláštní účely (například daň).

Příklad

Pořizovací cena: 11 000,00 Předpokládaná konečná zůstatková hodnota: 1 000,00 V následující tabulce jsou uvedeny intervaly a procentuální hodnoty, které se nastavují na stránce Plán odpisových plánů dlouhodobého majetku.

Číslo intervalu Procento
1 10,00
2 50,00
3 8,00

V následující tabulce je znázorněn způsob výpočtu odpisu pro jednotlivé intervaly.

Číslo intervalu Výpočet částky ročního odpisu Zůstatková účetní hodnota na konci intervalu
1 (11 000 – 1 000) × 10 % = 1 000 10,000 (11 000 – 1 000)
2 (11 000 – 1 000) × 50 % = 5 000 5 000 (10 000 – 5 000)
3 (11 000 – 1 000) × 8 % = 800 4 200 (5 000 – 800)

Pokud v poli Frekvence období vyberete hodnotu Měsíčně, je nutné zadat 12 ručně naplánovaných intervalů. V následující tabulce jsou uvedeny částky odpisů za první dva intervaly.

Interval Odpisovaná částka
Leden (11 000 – 1 000) × 10 % = 1 000
Únor (11 000 – 1 000) × 50 % = 5 000

Pokud vyberete hodnotu Pololetně v poli Frekvence období, nastavujete dva ruční intervaly plánu. V následující tabulce jsou uvedeny částky odpisů za tyto dva intervaly.

Interval Odpisovaná částka
30. června (11 000 – 1 000) × 10 % = 1 000
31. prosince (11 000 – 1 000) × 50 % = 5 000

Celkové procento pro všechny intervaly nemusí být 100. Pokud však hodnota v poli Kumulativní procento na stránce Plán odpisových plánů dlouhodobého majetku není 100, obdržíte zprávu.