Přepočet reprodukčních nákladů a pojistných částek pro skupiny dlouhodobého majetku

Tento článek vysvětluje postup aktualizace reprodukčních nákladů a pojistné částky pro dlouhodobý majetek.

Pravidelně byste měli být informováni, že došlo ke změně reprodukčních nákladů nebo nákladů na pojištění dlouhodobého majetku. Například vás správce může informovat o tom, že byla inflace za poslední rok je 3 %, a potřebujete tak zvýšit reprodukční náklady u všech položek majetku o 3 %.

Ačkoli ve formuláři Dlouhodobý majetek je možné upravit reprodukční náklady a pojistnou hodnotu jednotlivých položek majetku, výhodnější je použít formulář Aktualizovat reprodukční náklady a pojistné částky, který umožňuje aktualizovat tyto hodnoty pro celou skupinu majetku najednou. Tyto informace se týkají způsobu aktualizace hodnot pro skupiny dlouhodobého majetku nebo pro specifický majetek ve skupinách.

Jak jsou hodnoty aktualizovány

Chcete-li přepočítat reprodukční náklady a pojistné částky pro skupiny dlouhodobého majetku, určete nejprve procentuální hodnotu, o kterou chcete upravit existující reprodukční náklady a pojistné hodnoty, a poté proveďte periodickou aktualizaci s cílem přímo přepočítat hodnoty. Procento lze zadat do polí Koeficient reprodukčních nákladů a Koeficient pojistné částky ve formuláři Skupiny dlouhodobého majetku. Ačkoli tyto koeficienty zadáváte pro skupinu majetku, můžete při použití formuláře Aktualizovat reprodukční náklady a pojistné částky vybrat přepočet reprodukčních nákladů a pojistných částek pouze pro určité položky v rámci skupiny.

Při přepočtu reprodukčních nákladů a pojistných částek majetku ve formuláři Aktualizovat reprodukční náklady a pojistné částky používají následující vzorce:

 • [(koeficient reprodukčních nákladů skupiny majetku / 100) + 1] * stávající reprodukční náklady majetku
 • [(koeficient pojistné částky skupiny majetku / 100) + 1] * stávající pojistná částka majetku

Poznámka

Použijete-li formulář Aktualizovat reprodukční náklady a pojistné částky a jsou tak aktualizovány reprodukční náklady i pojistné částky pro vybraný majetek, nelze vybrat a aktualizovat pouze tuto jednu hodnotu. Chcete-li ponechat jednu hodnotu stejnou a aktualizovat druhou hodnotu, zadejte 0 (nula) jako koeficient ve formuláři Skupiny dlouhodobého majetku. Je-li koeficient nulový nebo prázdný, bude výpočet při aktualizaci vynechán. Na účetní hodnotu a zůstatkovou účetní hodnotu majetku nemá periodická aktualizace žádný vliv.

Jak použít datum k výběru aktualizovaných položek

Ve výchozím nastavení proces aktualizuje vybraný majetek, který nebyl aktualizován dnes, ale mohl být aktualizován v předchozích dnech. Například < aktuální datum znamená "v minulosti." Datum v poli Aktualizovat reprodukční náklady a ve formuláři pojistných hodnot můžete změnit klepnutím na tlačítko Vybrat. Zadané datum je porovnáno s datem poslední periodické aktualizace majetku (pole Poslední periodická aktualizace nákladů/hodnoty ve formuláři Dlouhodobý majetek). Po každé úspěšné aktualizaci reprodukčních nákladů nebo pojistné částky majetku se automaticky změní pole Poslední periodická aktualizace nákladů/hodnoty na aktuální datum.

Příklad

Včera jste aktualizovali reprodukční náklady pro skupiny majetku automobily, nábytek a budovy o 5 procent. Aktualizace těchto skupin majetku je nyní v pořádku. Jestliže chcete tento majetek vyloučit z dnešní aktualizace všech zbývajících položek majetku, zadejte do pole Poslední periodická aktualizace nákladů/hodnoty předvčerejší datum (< včerejší datum), protože poslední periodická aktualizace Automobilů, Nábytku a Budov proběhla mimo zadané kritérium pro datum.

Kumulativní účinek každé aktualizace

Každá aktualizace má kumulativní účinek. Proto je plánování aktualizací nutné provádět opatrně. Když například v úterý zvýšíte všechny položky majetku o 3% a v pátek zvýšíte skupinu nábytku o 4%, dojde u kancelářského nábytku k celkovému zvýšení o 7,12 %.

Scénář

Manažer vám oznámí následující změny v dlouhodobém majetku:

 • Zvýšení reprodukčních nákladů u všech položek majetku s výjimkou počítačů o 3,25 %.
 • Zvýšení reprodukčních nákladů u nábytku o další 1 %.
 • Snížení reprodukčních nákladů a pojistných částek u všech počítačů o 10 %.

Lze provádět tyto změny:

 1. Ve formuláři Skupiny dlouhodobého majetku zadejte pro všechny skupiny majetku s výjimkou nábytku a počítačů hodnotu 3,25 do pole Koeficient reprodukčních nákladů a do pole Koeficient pojistné částky zadejte hodnotu 0.
 2. Pro skupinu nábytku zadejte do pole Koeficient reprodukčních nákladů hodnotu 4,25 a do pole Koeficient pojistné částky zadejte hodnotu 0.
 3. Pro skupinu počítačů zadejte do pole Koeficient reprodukčních nákladů hodnotu -10 a do pole Koeficient pojistné částky zadejte hodnotu -10.
 4. Ve formuláři Aktualizovat reprodukční náklady a pojistné částky lze klepnutím na možnost OK spustit přepočet všech položek dlouhodobého majetku.

Následující den vám manažer oznámí, že počítače klesly o 8 % místo 10 %, takže je třeba opravit reprodukční náklady i pojistné částky. Chybu lze opravit dvěma způsoby:

 • Ručně změňte pole Pojistná částka a Reprodukční náklady ve formuláři Dlouhodobý majetek pro každý dlouhodobý majetek ve skupině dlouhodobého majetku počítačů. Vypočtěte a ručně zadejte hodnoty, jako byste snížili původní částku o 8 %. Pomocí této metody nelze nepoužívat formulář Aktualizovat reprodukční náklady a pojistné částky.
 • Zadejte reprodukční náklady a koeficienty pojistné částky pro skupinu počítačů v poli Koeficient reprodukčních nákladů a Koeficient pojistné částky ve formuláři Skupiny dlouhodobého majetku. Tím u majetku znovu nastavíte původní hodnotu (před 10% snížením) a potom provedete 8% snížení původní hodnoty. Poté použijte formulář Aktualizovat reprodukční náklady a pojistné částky k přepočítání hodnot v závislosti na faktorech, které jste zadali.

Poznámka

Koeficient -10 nelze zrušit zadáním kladného koeficientu 10 (ani zadáním koeficientu 2, což by byl rozdíl mezi -10 a -8), protože výpočet částek by dopadl jinak než zamýšlíte.