Částka pro zaokrouhlení výpočtů odpisů

Tento článek popisuje pole Zaokrouhlit odpis, které se nachází na stránce Nastavení knihy.

Celková částka odpisů je stanovena pro každou knihu. Současné odpisové částky se používají v profilu odpisování dlouhodobého majetku, který ukazuje budoucí odpisy a hodnotu dlouhodobého majetku, a také v návrzích na odpisy. Zadejte nejnižší částku odpisu povolenou pro tuto knihu.

Bez ohledu na nastavené zaokrouhlování, není částka odpisu v posledním období odpisu zaokrouhlena. Na konci posledního období odpisu musí být hodnota dlouhodobého majetku 0 (nula) nebo hodnotu odpadu, pokud se používá konečná zůstatková hodnota.

Příklad

Odpis je bez zaokrouhlení vypočítán v částce 2 444,44. Stejně jako v následující tabulce se částky, které budou nabízeny, liší v závislosti na tom, jak je nastavené zaokrouhlování.

Metoda zaokrouhlení Odpisovaná částka
Zaokrouhlení 0,1 2 444,40
Zaokrouhlení 1,00 2,444.00
Zaokrouhlení 10,00 2,440.00
Zaokrouhlení 100,00 2,400.00