Uzavření hlavní knihy ke konci období

Toto téma popisuje úlohy, které jsou obvykle dokončeny při provádění uzávěrky období pro hlavní knihu.

V hlavní knize můžete provést uzávěrku období nebo roku. Postupy uzávěrky připravují systém pro nové období. Abyste systém připravili na nový rok, je nutné spustit proces roční uzávěrky. Každá organizace má různé postupy a kroky, které provádí na konci období. Zde jsou některé volitelné kroky pro ukončení období:

  • Dokončete všechny úlohy pro všechny ostatní moduly, jako jsou například Pohledávky, Závazky a Zásoby.
  • Ověřte, že všechny deníky jsou zaúčtovány.
  • Spusťte přecenění cizí měny pro generování nerealizované částky zisku nebo ztráty.
  • Vyrovnejte transakce pro každý účet hlavní knihy
  • Zpracujte všechna požadovaná přidělení.
  • Ručně zaúčtujte úpravy po konci období.
  • Zapište transakce do deníku a zkontrolujte sestavu Deník hlavní knihy.
  • Proveďte konsolidaci pomocí konsolidační společnosti nebo Finančního výkaznictví.
  • Generujte finanční výkazy konce období pomocí Finančního výkaznictví.
  • Nastavte období hlavní knihy na Blokováno, aby neprobíhalo žádné další zaúčtování. Můžete také omezit období pro určitou skupinu uživatelů, zatímco probíhají aktivity na konci období, abyste získali lepší kontrolu. Není vhodné nastavit období na Trvale zavřeno, protože uzavřené období nelze znovu otevřít.

Pracovní prostor uzavření finančního období lze použít k uspořádání a sledování úkolů vyžadovaných pro různé procesy na konci období.

Další informace naleznete v následujících tématech: