Přecenění měny v konsolidační společnosti

Při konsolidaci dat z jedné zúčtovací měny na jinou musíte spustit přecenění měny, pokud dojde ke změně směnných kurzů, aby byly správně přehodnoceny zůstatky účtů. Při původní konsolidaci data použijte kartu Převod měny k výběru počátečních směnných kurzů pro převod při procesu konsolidace. Po zadání nového směnného kurzu (např. v dalším měsíci) je nutné přecenění zůstatků účtů. Nerealizované zisky nebo ztráty jsou pak odpovídajícím způsobem aktualizovány na základě nového směnného kurzu a data. Následující příklad znázorňuje účetní položky, které jsou vytvořeny během tohoto procesu.

Nastavení společnosti

  • Zdrojová/provozní společnost (USMF) – americké dolary (USD) se používají jako zúčtovací a vykazovací měna.
  • Konsolidovaná společnost (CON) – euro (EUR) se používá jako zúčtovací a vykazovací měna.
    • **Realizovaný zisk **– účet hlavní knihy 801500
    • Realizovaná ztráta – účet hlavní knihy 801600
    • Nerealizovaný zisk – účet hlavní knihy 801600
    • Nerealizovaná ztráta – účet hlavní knihy 801400

Původní transakce

Transakce příjmů v hotovosti v USMF

Datum Účet hlavní knihy Měna Částka
11. 10. 2015 110110 – Hotovost USD 500
11. 10. 2015 130100 – Pohledávky USD -500

Směnné kurzy

Z měny Do měny Počáteční datum Směnný kurz
EUR USD 1. 10. 2015 200
EUR USD 1. 11. 2015 150
EUR USD 1. 12. 2012 100

Provedení konsolidace pro říjen roku 2015

Zůstatky v konsolidované společnosti

Účet hlavní knihy Měna Částka Výpočet
110110 EUR 250 500 USD × 50 %
130100 EUR -250 -500 USD × 50 %

Provedení přecenění měny pro účty od 1. října 2015 do 30. listopadu 2015

Zůstatky v konsolidované společnosti

Účet hlavní knihy Měna Částka Výpočet
110110 EUR 333,33 Původní částka 500 × 66.6667%
130100 EUR -333,33 Původní částka -500 × 66.6667%
801400 EUR 83,33 333,33 – 250
801600 EUR -83,33 -333,33 – (-250)

Zobrazí se další transakce pro částky v měně vykazování.

Provedení přecenění měny pro účty od 1. října 2015 do 31. prosince 2015

Zůstatky v konsolidované společnosti

Účet hlavní knihy Měna Částka Výpočet
110110 EUR 500,00 Původní částka 500 × 1
130100 EUR -500,00 Původní částka -500 × 1
801400 EUR 250 500 – 333,33 = 166,67 166,67 + 83,33 = 250
801600 EUR -250 -500 – (-333,33) = -166,67 -166,67 + (-83,33) = -250