Definice účtování

Tento článek obsahuje informace o definicích účtování a o tom, jak je lze definovat a propojit. U podporovaných typů zaúčtování a dokumentů můžete ke klasifikaci hlavních účtů a finančních dimenzí účetních položek použít namísto účetních profilů definice účtování.

U podporovaných typů zaúčtování a dokumentů můžete ke klasifikaci hlavních účtů a finančních dimenzí účetních položek použít namísto účetních profilů definice účtování. Podporované dokumenty a typy účtování můžete prohlížet na stránce Definice účtování transakcí.

Chcete-li začít definice účtování používat, vyberte možnostPoužít definice účtování na stránce Parametry hlavní knihy. I když použijete definice účtování, stále je nutné definovat účetní profily pro původní položky a nepodporované typy zaúčtování a dokumentů.

Definice účtování musíte použít, abyste umožnili účtování břemen pro nákupní objednávky a účtování předběžných břemen pro nákupní požadavky.

Definování definic účtování

Použijte stránkuDefinice účtování k určení kritérií shody a definování položek, které by se měly generovat, pokud dojde ke shodě. Kritéria shody se posuzují pro původní položky jako rozúčtování.

Na stránce Definice účtování můžete také řádkům položek přiřadit čísla priorit, abyste mohli řídit pořadí, v jakém se řádky posuzují. Řádky, které mají nejnižší číslo priority, se vyhodnocují jako první. Příklad: posoudí se všechny řádky, které mají prioritu 1, poté řádky, které mají prioritu 2, a tak dále. Při zjištění shody jsou ostatní kritéria párování ignorována. Pouze kritéria ve skupině, která odpovídá původní transakci, vytvářejí generované položky.

Definice účtování můžete ověřit pomocí Průvodce definicí účtování (testu). Po definování vzorové původní položky pro definici účtování se zobrazí generované položky.

Verze definic účtování můžete použít spolu s daty účinnosti. Na příklad můžete vytvořit příští verzi definice účtování k účtování jiného účtu hlavní knihy v novém fiskálním roce.

Použijte stránku Definice účtování transakcí pro přiřazení účtovacích definic k typům transakcí.

Propojení definic účtování

Při vytváření účtovacích definic můžete propojit jednu účtovací definici s jinou. Kritéria definice, s kterou propojujete, se považují za rozšíření kritérií aktuální definice účtování. Tato funkce pomáhá ušetřit čas, protože pro aktuální definice účtování není nutné znovu zadat kritéria na pevné záložce Položky na stránce Definice účtování, pokud jste již řádky zadali pro jinou definici.

Do diagramů nebo tabulek zahrňte všechny odkazy, které byste mohli použít. Abyste zabránili konfliktům s aktuální definicí účtování, ujistěte se, že všechny řádky v definicích účtování, s kterými propojujete, jsou jedinečné.

Tato omezení platí v případě, že vytvoříte odkazy v definicích účtování:

  • Konkrétní definice účtování může buď odkazovat na jinou definici účtování, nebo může jiná definice účtování odkazovat na ni, ale nemohou nastat obě situace zároveň. Definice účtování ovšem může odkazovat na více definic účtování.
  • Odkazy můžete nastavit pouze mezi definicemi účtování, které jsou ve stejném modulu.
  • Definici účtování můžete přiřadit k libovolnému typu transakce, ale tento typ transakce musí být ve stejném modulu jako definice účtování. Použijte stránku Definice účtování transakcí a podívejte se, v kterém modulu typ transakce je.

Další informace získáte v části Příklady definic účtování.