Přerušení odpisování (svátky)

Toto téma obsahuje informace o přerušení nebo odložení odpisů pro Českou republiku.

Přerušení odpisování odloží odpis, který by měl být vypočítán pro pozastavené období. Místo toho dochází k odpisu v období po době pozastavení. Přerušení odpisování můžete použít pouze u knih, které mají účtovací vrstvu Daň nebo Žádná a které používají následující odpisové metody:

  • Lineární
  • Rovnoměrně CZ
  • Zrychleně CZ

Za účelem přerušení odpisu dlouhodobého majetku vyberte na stránce Dlouhodobý majetek dlouhodobý majetek a poté klikněte na tlačítko Knihy>Přerušení. Na stránce Přerušení odpisování klikněte na možnost Vytvořit nové přerušenía potom vyberte rok přerušení. Na stránce Přerušení dojde k vytvoření nového záznamu, který obsahuje informace o přerušení. Chcete-li zrušit operaci přerušení, vyberte záznam na stránce Přerušení a potom klikněte na tlačítko Zrušit přerušení odpisování.