Termín vystavení faktury

Tento článek vysvětluje, jak nastavit parametry pro výpočet dat splatnosti pro vydání faktur dodavatele a faktur odběratele v Evropské unii (EU).

Směrnice Evropské unie (EU) 45/2010 a další směrnice vyžadují, aby se dodávky v EU (dodávky v rámci EU) fakturovaly nejpozději patnáctého dne v měsíci následujícím po měsíci dodání. Jednotlivé země EU mohou mít zároveň různé termíny fakturace pro domácí dodávky. Funkce Termín vystavení faktury vám umožní sjednotit časový interval s typem země/oblasti. Pro všechny dodávky do země/oblasti určitého typu a z ní je datum pro vystavení faktury vypočteno pomocí pravidel, která jsou nastavena v zadaném intervalu. Dále můžete získat všechny dodací listy, které mají určité datum pro vystavení faktury, filtrovat podle data pro vystavení faktury během periodického fakturování prodejů a řídit datum pro vystavení prodejní faktury při zaúčtování faktury. Můžete nastavit kód datového intervalu a nastavit výpočetní pravidlo pro datum výdeje faktury přiřazením kódu datového intervalu k typu země/oblasti. Pravidlo pro výpočet se používá k výpočtu data splatnosti pro vystavení faktur pro následující transakce:

  • Dodávky v rámci EU
  • Domácí dodávky v rámci členského státu EU

Můžete také nastavit řízení dat a pomoci tak zajistit, aby transakce využívající faktury odběratelů a dobropisy pro odběratele byly generovány během zadaného období po dodání.

Požadavky

Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny před použitím funkce datum vystavení faktury.

Kategorie Předpoklad
Země / oblast Primární adresa právnické osoby musí být v členském státě EU.
Související úkoly nastavení Na stránce Časové intervaly nastavte časový interval, který se používá k výpočtu data vystavení faktury. (Klikněte na položky Hlavní kniha > Nastavení knihy > Intervaly data.) Na stránce Parametry zahraničního obchodu nastavte vlastnosti zahraničního obchodu pro různé země / oblasti. (Klikněte na Daň > Nastavení > Zahraniční obchod > Parametry zahraničního obchodu.)

Pravidlo pro výpočet data splatnosti pro vystavení faktury

Můžete použít stránku Nastavení výpočtu pro datum vystavení faktury a nastavit pravidlo pro výpočet data vystavení faktury tím, že přiřadíte kód časového intervalu k typu země/oblasti.

Parametry kontroly data pro faktury odběratelů a dobropisy

Můžete nastavit parametry kontroly data, abyste zajistili, že faktury odběratelů a dobropisy pro odběratele jsou generovány během zadaného období po dodání. Tyto parametry v naleznete v části Kontrola dat faktury na stránce Parametry pohledávek.

Příklad

Chcete-li nastavit aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations tak, aby počítala data vystavení faktur při dodávce v rámci EU vždy patnáctý den měsíce následujícího po dodání, vytvořte kód datového intervalu a pravidlo pro výpočet s následujícími parametry.

Kód časového intervalu

Pole Hodnota
Kód časového intervalu 15-NM
Popis Patnáctý den následujícího měsíce
Před (ve skupině polí Do data) Měsíc
Začátek/Konec (ve skupině polí Do data) Konec
+/- (ve skupině polí Do data) 15
Dny, měsíce, roky nebo období (ve skupině polí Do data) Dny

Pravidlo pro výpočet data splatnosti pro vystavení faktury

Pole Hodnota
Typ země/oblasti EU
Počáteční datum Zadejte datum, od kterého je aktuální nastavení platné.
Kód časového intervalu 15-NM

Další kroky

Po dokončení nastavení parametrů pro výpočet dat splatnosti pro vystavení faktury můžete vytvořit a zaúčtovat následující transakce a automaticky tak vypočítat a aktualizovat data splatnosti pro vystavení faktur:

  • Prodejní objednávky – Při vytvoření prodejní objednávky a zaúčtování dodacího listu se vypočítají data splatnosti pro vystavení faktury bude a aktualizují na dodacím listu. Datum splatnosti je vypočítáno podle časového intervalu, který je přidružen k zemi / oblasti, která je určena v adrese dodání na prodejní objednávce. Po zaúčtování příjemky produktu můžete zkontrolovat datum vystavení faktury v poli Datum vystavení faktury na stránce Deník dodacích listů. (Klikněte na tlačítko Prodej a marketing > Prodejní objednávka > Dopravné objednávky > Dodací list.) Můžete zobrazit všechny dodací listy, které nejsou fakturovány, a jejich data vystavení faktury, na stránce Nefakturované dodací listy. (Klikněte na nabídku Prodeje a marketing > Prodejní objednávka > Dopravné objednávky > Nefakturované dodací listy.)
  • Nákupní objednávky – Při vytvoření nákupní objednávky a zaúčtování příjemky produktu se vypočítají data splatnosti pro vystavení faktury bude a aktualizují na příjemce produktu. Datum splatnosti je vypočítáno podle časového intervalu, který je přidružen k zemi/regionu určenému v primární adrese dodavatele. Po zaúčtování příjemky produktu můžete zkontrolovat datum vystavení faktury v poli Datum vystavení faktury na stránce Deník příjemek produktů. (Klepněte na Zásobování a zdroje > Nákupní objednávky > Příjem produktů > Příjemky produktu.) Na stránce Nefakturované příjemky produktů můžete zobrazit všechny příjemky produktů, které nejsou fakturovány, a jejich data vystavení faktury. (Klikněte na nabídku Zásobování a zdroje > Nákupní objednávky > Příjem produktů > Nefakturované příjemky produktů.)

Technické informace pro správce systému

Pokud nemáte přístup ke stránkám, které se používají k dokončení úkolů uvedených v tomto článku, obraťte se na správce systému a poskytněte informace, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Kategorie Předpoklad
Configuration Keys Klikněte na Správa systému > Nastavení > Licencování > Konfigurace licence. Klikněte na konfigurační klíč Hlavní kniha.
Role a funkční oprávnění zabezpečení Chcete-li provést tento úkol, musíte být členem role zabezpečení zahrnující následující povinnosti:
  • CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable (povolení zpracování faktur a hotovosti)
  • VendInvoiceInvoicePaymentProcessEnable (povolení zpracování faktur a platby)
Role a oprávnění zabezpečení Chcete-li provést tento úkol, musíte být členem role zabezpečení zahrnující následující oprávnění:
  • CustPackingSlipJournalView (zobrazení prodejních dodacích listů)
  • VendPackingSlipJournalView (zobrazení deníku s příjemkou produktu z nákupní objednávky)
  • LedgerInvoiceIssueDueDateSetupMaintain_W (výpočet data splatnosti pro vystavení faktury)