Přehled směnného kurzu DPH

Toto téma obsahuje informace o směnných kurzech pro výpočet DPH. Směnný kurz, který se používá k výpočtu DPH, může být odlišný od směnného kurzu, který organizace používá pro funkce účetnictví. Při zaúčtování dokumentu v cizí měně jsou zaúčtovány všechny vzniklé kurzové rozdíly do konkrétních účtů hlavní knihy.

Vaše organizace může vybrat směnný kurz, který používá, pro výpočet daně z přidané hodnoty (DPH) pro výkazy DPH. Tento směnný kurz může být odlišný od směnného kurzu, který organizace používá pro funkce účetnictví společnosti. Funkce účetnictví zahrnují přípravu následujících dokumentů souvisejících s daněmi:

 • Faktury
 • Volné faktury
 • Nákupní objednávky
 • Faktury projektu
 • Dobropisy
 • Opravné faktury

Při zaúčtování dokumentu, který používá cizí měnu, jsou zaúčtovány všechny vzniklé kurzové rozdíly do konkrétních účtů hlavní knihy.

Požadavky

Než budete moci použít tuto funkci, musíte nakonfigurovat systém.

 1. Vytvořte typy směnných kurzů a nastavte směnné kurzy pro DPH pomocí možností Hlavní kniha > Měny > Typy směnných kurzů. Můžete definovat tolik typů směnných kurzů a tolik směnných kurzů pro páry měn, kolik potřebujete.
 2. Povolte výpočet směnných kurzů DPH zapnutím parametru Bankovní směnný kurz a definováním typů směnných kurzů pohledávek DPH a závazků DPH v parametrech Hlavní kniha > Nastavení hlavní knihy > Parametry hlavní knihy.
 3. Nastavte typy směnných kurzů měny pro určité prodejní a nákupní typy transakcí v možnostech Hlavní kniha > Měny >Typy směnného kurzu pro prodejní daň.
 4. Nastavte rozdíl mezi závazky DPH a pohledávkami DPH a rozdíl protiúčtů ve skupinách zaúčtování hlavní knihy v možnostech Daň > Nastavení > DPH > Skupiny zaúčtování hlavní knihy.
 5. Volitelné: Nastavte pravidlo výpočtu směnného kurzu pro pár měny v možnostech Hlavní kniha > Měny > Pravidla výpočtu směnného kurzu pro páry měn. Pravidla výpočtu směnného kurzu se používají k převodu částek DPH pro prodejní faktury v cizí měně na částky DPH v cílové měně.

Přehled

Po dokončení konfigurace systému pro použití směnných kurzů DPH, pokud je nutné zadat dokument nebo vytvořit objednávku používající cizí měnu, lze použít stránku Transakce DPH pro nastavení hodnoty Datum rejstříku DPH k vyzvednutí a nastavení výchozí hodnoty Směnný kurz DPH. Obě pole lze upravovat. Můžete také použít pole Původ opravené částky (směnný kurz DPH) nebo Opravená částka DPH (směnný kurz DPH) pro zadání skutečných částek DPH v místní měně, která je uvedena v externím dokumentu. Při kontrole účetnictví můžete zobrazit částky rozdílu DPH na stránce Dílčí hlavní kniha. Při zaúčtování dokumentu můžete zobrazit jakékoliv rozdíly v částkách DPH způsobené rozdílem mezi směnným kurzem měny DPH a směnným kurzem účetnictví vaší organizace, které jsou zaúčtovány do účtů hlavní knihy, které jste nakonfigurovali.