Nákupní objednávky pro projekt

Tento článek popisuje různé metody, které slouží k vytváření nákupních objednávek pro určitý projekt. Použitá metodu závisí na účelu nákupní objednávky a kdy jsou zakoupené položky spotřebovány a účtovány v projektu.

V aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations můžete použít několik způsobů pro vytvoření nákupních objednávek pro určitý projekt. Použitá metodu závisí na účelu nákupní objednávky, kdy jsou zakoupené položky spotřebovány, a kdy jsou zakoupené položky účtovány v projektu.

Způsoby vytvoření nákupní objednávky

Jednu z následujících metod můžete použít k vytvoření nákupní objednávky v modulu Řízení a účetnictví projektu. Účel nákupní objednávky určuje, kdy je nákupní objednávka spotřebována a tedy kdy lze na projektu účtovat poplatky za položky.

Metoda Účel Spotřeba položek
Vytvoření nákupní objednávky přímo z projektu. Tuto metodu použijte pro nákup zboží od externího dodavatele pro účely spotřeby na projektu. Nákupní objednávku lze vytvořit dvěma způsoby.
  • Ze samotného projektu. V tomto případě je projekt pro nákupní objednávku již definován.
  • Přechodem k nákupní objednávce projektu. Je nezbytné vybrat jak dodavatele, tak projekt, pro který se má nákupní objednávka vytvořit.
Položky jsou spotřebovány při aktualizaci faktury dodavatele.
Vytvořte nákupní objednávku z prodejní objednávky. Tato metoda se použije, pokud se mají nakoupit položky při vytváření prodejní objednávky z projektu. Položky jsou spotřebovány, když se prodejní objednávka fakturuje odběrateli.
Vytvořte nákupní objednávku z požadavku na položku. Tato metoda se použije, pokud se mají nakoupit položky při vytváření požadavku na položku z projektu. Položky jsou spotřebovány, když se aktualizuje dodací list požadavku na položku.

Poznámka

Při aktualizaci faktury nebo dodacího listu dodavatele budete požádáni, abyste aktualizovali dodací list v požadavku na položku.

Další informace naleznete v tématu Přijetí položek na nákupní objednávce z požadavku na položku.