Vytvoření a správa atributů

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Tento článek popisuje atributy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Retail. Atributy umožňují popis produktu a jeho charakteristik prostřednictvím uživatelem definovaných polí.

Atributy umožňují popis produktu a jeho charakteristik prostřednictvím uživatelem definovaných polí. Například lze zadat velikost paměti produktu a kapacitu pevného disku a uvést, zda je produkt kompatibilní se standardem Energy Star. Atributy lze přidružit k různým maloobchodním entitám, jako jsou kategorie produktů a maloobchodní sítě, a lze jim nastavit výchozí hodnoty. Produkty dědí atributy a výchozí hodnoty pro tyto atributy při přidružení ke kategorii produktu nebo maloobchodní síti. Výchozí hodnoty lze přepsat na úrovni jednotlivých produktů na úrovni maloobchodní sítě nebo v maloobchodním katalogu.

Příklad

Kategorie Atribut Přípustné hodnoty Výchozí hodnota
Televize a video Značka Libovolná platná hodnota Značka Neomezeno
TV Velikost obrazovky 20″–80″ Neomezeno
TV Svislé rozlišení 480i, 720p, 1080i nebo 1080p 1080p
TV Obnovovací frekvence obrazovky 60 Hz, 120 Hz nebo 240 Hz 60 Hz
TV Vstupy HDMI 0–10 3
TV Vstupy DVI 0–10 1
TV Kompozitní vstupy 0–10 2
TV Komponentní vstupy 0–10 1
LCD Připraveno na 3D Ano nebo Ne Ano
LCD 3D k dispozici Ano nebo Ne Žádný
Plazma Provozní teplota od 0–43 °C 32
Plazma Provozní teplota do 0–43 °C 100
Projekční Záruka 6, 12 nebo 18 měsíců 12
Projekční Počet trubic 1–5 3

Typ atributu

attributes-fixed-copy

Atributy jsou založeny na typech atributů. Typy atributů určují typ dat, který lze zadat pro určitý atribut. Aplikace Microsoft Dynamics 365 for Retail v současné době podporují následující typy atributů:

  • Měna – tento typ atributu podporuje měnové hodnoty. Mohou být vázané (může tedy podporovat rozsah hodnot), nebo mohou být otevřené.
  • Datum a čas – tento typ atributu podporuje hodnoty data a času. Mohou být vázané (může tedy podporovat rozsah hodnot), nebo mohou být otevřené.
  • Desetinné číslo – tento typ atributu podporuje číselné hodnoty, které obsahují desetinná místa. Podporuje také měrné jednotky. Mohou být vázané (může tedy podporovat rozsah hodnot), nebo mohou být otevřené.
  • Celé číslo – tento typ atributu podporuje číselné hodnoty. Podporuje také měrné jednotky. Mohou být vázané (může tedy podporovat rozsah hodnot), nebo mohou být otevřené.
  • Text – tento typ atributu podporuje textové hodnoty. Podporuje také předdefinovanou sadu možných hodnot (výčtů).
  • Logická hodnota – tento typ atributu podporuje binární hodnoty (pravda/nepravda).
  • Odkaz.

Atribut

createandmanageattribute-8 Kromě názvu, popisného názvu, popisu a textu nápovědy lze zaznamenat pro atribut jeden nebo více z následujících typů informací:

  • Výchozí hodnota
  • Metadata atributu, jako jsou například metadata, která určují, zda lze atributu vyhledávat, upřesňovat a řadit

Skupina atributů

createandmanageattribute-10 Po definování lze atributy seskupovat do skupin atributů. Skupiny atributů poskytují seskupení jednotlivých atributů a mohou být přiřazeny kategoriím maloobchodu nebo maloobchodním sítím.

Přiřazení skupin atributů ke kategoriím maloobchodu

createandmanageattribute-12 Jednu nebo více skupin atributů lze přiřadit k uzlům kategorií v hierarchii kategorií produktů maloobchodu. Po zařazení produktů do kategorií, zdědí produkty atributy, které jsou zahrnuty ve skupinách atributů.

Přiřazení skupin atributů k maloobchodním prodejnám

createandmanageattribute-13-1024x576 Jednu nebo více skupin atributů lze přiřadit k jedné nebo více maloobchodním prodejnám v hierarchii maloobchodních prodejen. Po upravení produktů pro konkrétní maloobchodní prodejny, zdědí produkty atributy, které jsou zahrnuty ve skupinách atributů.

Přepsání hodnot atributů

Na úrovni produktu

createandmanageattribute-14-1024x576 Výchozí hodnoty atributů lze přepsat na úrovni produktu (tedy pro jednotlivé výrobky).

V maloobchodním katalogu

createandmanageattribute-2 Výchozí hodnoty atributů lze přepsat pro jednotlivé produkty v určitých katalozích, které jsou určeny pro konkrétní maloobchodní sítě.

Na úrovni maloobchodní sítě

createandmanageattribute-1 Výchozí hodnoty atributů lze přepsat pro jednotlivé produkty v určitých katalozích, které jsou určeny pro konkrétní maloobchodní sítě.