Nastavení čárových kódů

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Tento článek popisuje způsob použití čárových kódů v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Retail.

Čárové kódy slouží pro nákup a prodej produktů, sledování variant produktů a nastavení zákazníků a zaměstnanců. Čárové kódy slouží také pro vydávání a schvalování kupónů, dárkových poukazů a dobropisů. k maloobchodním produktům lze nastavit standardní čárové kódy nebo vlastní, podnikové čárové kódy. Produkty mohou mít více čárových kódů. Například produkt může mít více čárových kódů, pokud pochází od různých výrobců, nebo pokud má varianty, které jsou založeny na velikosti, stylu či barvě. Čárové kódy mohou obsahovat hmotnost nebo cenu produktu. Masky čárových kódů jsou šablony, které slouží k vytvoření čárových kódů. Poznámka: Přiřadíte-li každé kombinaci variant jedinečný čárový kód, program po skenování čárového kódu na registrační pokladně vyhledá variantu produktu, která je prodávána. Díky tomu lze také shromažďovat a zobrazovat statistické údaje o prodeji podle variant. Každé skupině velikostí, barev a stylů lze přiřadit jedinečné číslo, které v čárovém kódu identifikuje skupinu. Microsoft Dynamics 365 for Retail používá masku čárového kódu k automatickému generování čárových kódů pro každou kombinaci variant. To může být užitečné v případě, že je k dispozici mnoho velikostí, barev a stylů, protože počet kombinací s každým přidaným kódem varianty značně vzrůstá. Pokud tato funkce není použita, musí být čárové kódy ručně přiděleny ke každé kombinaci představující variantu produktu. Čárové kódy lze vytvářet ručně nebo automaticky. Pokud chcete vytvořit čárové kódy, proveďte následující úlohy v pořadí, ve kterém jsou uvedeny.

  1. Nastavení znaků masky čárového kódu.
  2. Nastavení masek čárových kódů.
  3. Konfigurace nastavení čárových kódů.
  4. Vytváření čárových kódů pro produkty.

Další zdroje

Nastavení masek čárových kódů