Nastavení analýzy RFM

Důležité

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Toto téma vysvětluje, jak nastavit analýzu RFM (Recency, Frequency, and Monetary) odběratelů.

Analýza RFM je marketingový nástroj, který vaše organizace může používat k vyhodnocení dat, která je vygenerována nákupy odběratelů. Po nastavení analýzy RFM je odběratelů přiřazeno hodnocení RFM, jak nakupují. Hodnocení RFM může být trojmístné hodnocení nebo celkové číslo v závislosti na konfiguraci analýzy RFM ve vaší organizaci. Zde je princip hodnocení, pokud vaše organizace používá trojmístné hodnocení pro výsledek:

 • První číslice je hodnocení aktuálnosti odběratele, což znamená, kdy naposledy odběratel provedl nákup od vaší organizace.
 • Druhá číslice je hodnocení frekvence zákazníka, což znamená, jak často odběratel provádí nákupy od vaší organizace.
 • Třetí číslice je ohodnocení peněžní částky zákazníka, což znamená, kolik odběratel utratí při nákupech od vaší organizace.

Například vaše organizace má nastavená hodnocení v rozsahu 1 až 5, kde 5 je nejvyšší hodnocení. V tomto případě hodnocení 535 odběratelů informuje následujících informace o zákazníkovi:

 • Skóre aktuálnosti 5 – zákazník nedávno provedl nákup.
 • Hodnocení četnosti 3 – odběratel středně často nakupuje produkty od vaší organizace.
 • Peněžní hodnocení 5 – když zákazník provede nákup, utratí značné množství peněz.

Pokud vaše organizace používá agregaci těchto čísel, individuální hodnocení se sečtou. Například má zákazník ohodnocení 13 (5 + 3 + 5).

Chcete-li nastavit analýzu RFM pro odběratele v dané organizaci.

 1. Přejít na Kontaktní středisko > Periodicky > Analýza RFM.

 2. Na stránce Analýza RFM vyberte Nový. V poli Definice RFM zadejte název definice RFM. Můžete například definici nazvat RFM-A.

 3. Zadejte počáteční a koncové datum pro tuto definici RFM.

 4. Na pevné záložce Obecné proveďte následující kroky:

  • Pokud každý oddíl skóre RFM musí obsahovat stejný počet odběratelů, zaškrtněte políčko Rovnoměrná distribuce.
  • Zaškrtnutím políčka Přidat hodnocení budete agregovat tři hodnocení. To dá například odběrateli hodnocení RFM 13 namísto 535.
  • Zaškrtněte políčko Uložit historii, aby systém musela ukládat statistická data pro odběratele, aby bylo data možné použít k výpočtu hodnocení RFM.
 5. Na pevné záložce Recency proveďte následující kroky:

  • Do pole Divize zadejte počet divizí nebo skupin, které budou použity pro výpočet skóre recency pro odběratele. Pokud například máte 100 odběratelů, rozdělení po 5 znamená, že pro každé hodnocení je 20 odběratelů. 20 zákazníků, kteří naposledy provedli nákup, mají skóre recency 5. Další 20 zákazníků má skóre recency 4 atd. Pokud máte 50 odběratelů, 10 odběratelů má hodnocení recency 5, 10 má hodnocení recency 4 atd.
  • V poli Priorita vyberte, jakou váhu chcete přiřadit parametru recency ve vztahu k ostatním parametrům při výpočtu hodnocení RFM pro odběratele. Například můžete chtít dát větší hodnotu hodnocení recency než peněžnímu hodnocení.
  • V poli Multiplikátor zadejte hodnotu, kterou se má hodnocení recency násobit. Pokud nezadáte hodnotu, hodnocení nebude vynásobeno.
  • V poli Období vyberte časové období, podle kterého se vypočítá skóre recency. Například podle týdne nebo měsíce.
 6. Na pevné záložce Frekvence proveďte následující kroky:

  • Do pole Divize zadejte počet divizí nebo skupin, které budou použity pro výpočet skóre frekvence pro odběratele.
  • V poli Priorita vyberte, jakou váhu chcete přiřadit parametru frekvence ve vztahu k ostatním parametrům při výpočtu hodnocení RFM pro odběratele.
  • V poli Multiplikátor zadejte hodnotu, kterou se má hodnocení frekvence násobit. Pokud nezadáte hodnotu, hodnocení nebude vynásobeno.
 7. Na pevné záložce Peněžní proveďte následující kroky:

  • Do pole Divize zadejte počet divizí nebo skupin, které budou použity pro výpočet peněžního skóre pro odběratele.
  • V poli Priorita vyberte, jakou váhu chcete přiřadit peněžnímu parametru ve vztahu k ostatním parametrům při výpočtu hodnocení RFM pro odběratele.
  • V poli Multiplikátor zadejte hodnotu, kterou se má peněžní hodnocení násobit. Pokud nezadáte hodnotu, hodnocení nebude vynásobeno.
  • V poli Hrubý/čistý vyberte, zda má být peněžní hodnocení odběratele vypočteno pomocí hrubé nebo čisté částky faktury.
  • Pokud mají být vrácené částky odběratele odečteny od výpočtu celkové fakturované částky odběratele, zaškrtněte políčko Odečíst vrácení.

Zobrazení hodnocení RFM odběratele

Tento postup použijte k zobrazení hodnocení RFM odběratele.

 1. Přejděte na Kontaktní středisko > Deníky > Odběratelský servis.

 2. Na stránce Odběratelský servis v podokně Odběratelský servis v polích pro vyhledávání vyberte typ klíčového slova, které chcete hledat, a zadejte text vyhledávání.

 3. Vyberte Vyhledat.

 4. Na stránce Hledat zákazníka vyberte požadovaný záznam odběratele, a klikněte na tlačítko Vybrat zákazníka.

Hodnocení RFM se zobrazí ve skupině Historie objednávek na pravé straně stránky Odběratelský servis.

Zobrazení nebo vymazání historie záznamu analýzy RFM

Tento postup použijte pro zobrazení nebo vymazání historie záznamu analýzy RFM.

 1. Přejít na Kontaktní středisko > Periodicky > Analýza RFM.

 2. Na stránce Analýza RFM vyberte záznam, který chcete zobrazit.

 3. Pro zobrazení historie záznamů zvolte pevnou záložku Historie.

 4. Chcete-li vymazat historii záznamu, zvolte Vymazat historii.