Aktualizace standardních nákladů ve výrobním prostředí

V tomto článku jsou pokyny k tomu, jak aktualizovat standardní náklady ve výrobním prostředí.

Aktualizace mohou odrážet nové položky, kategorie nákladů nebo vzorce nepřímého výpočtu nákladů. Můžete také odrážet opravy a změny nákladů. Typ aktualizace má vliv na kroky, které je nutno provést k aktualizaci standardních nákladů, jak je uvedeno v následujících příkladech:

  • Určete očekávané standardní změny nákladů pro zakoupené položky a poté pro příslušné datum změňte stav záznamů o nákladech na položku na hodnotu Aktivní. Neprovádějte však přepočítání nákladů na vyrobené položky, které používají zakoupené položky.
  • Určete standardní náklady na nově zakoupenou položku, avšak neprovádějte přepočítání nákladů vyrobených položek s verzemi kusovníku, které jako komponentu obsahuje nově zakoupenou položku.
  • Opravte nebo změňte náklady na zakoupenou položku nebo změňte nákladovou skupinu přiřazenou k zakoupené položce a vypočtěte náklady pro všechny vyrobené položky s verzí kusovníku, která jako součást obsahuje zakoupenou položku.
  • Změňte náklady pro kategorii nákladů a vypočtěte náklady pro všechny vypočtené položky s verzí postupu, která obsahuje operace postupu používající danou kategorii nákladů.
  • Změňte kategorie nákladů, které jsou přiřazeny k operacím postupů, nebo nákladovou skupinu, která je přiřazena k nákladovým kategoriím. Potom vypočtěte náklady pro všechny vyrobené položky s verzí postupu, která obsahuje operace postupu používající danou kategorii nákladů.
  • Změňte vzorec nepřímého výpočtu nákladů a vypočtěte náklady pro všechny vyráběné položky, na které bude mít uvedená změna vliv.
  • Pro vyráběnou položku změňte nebo přidejte výrobní pracoviště a vypočtěte výrobní náklady položky pro dané pracoviště.
  • Vypočítejte nebo přepočítejte náklady na vyráběnou položku a přepočítejte náklady pro všechny vyráběné položky s verzí kusovníku, která obsahuje vyráběnou položku jako součást.
  • Vypočtěte náklady pro nově vyráběnou položku na základě údajů definovaného, schváleného a aktivního kusovníku a postupu.

Každý případ vyžaduje pečlivé zvážení způsobu aktualizace standardních nákladů.