Inventura zásob podle štítků

Poznámka

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a současně i k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Tento článek obsahuje informace o inventuře podle štítků, kterou lze použít k porovnání skutečného obsahu skladu s množstvím na skladě.

Vytvořením řádků na stránce Inventura podle štítků přidáte číslo štítku ke každé skladové položce, například číslo od 1 do 500. Během inventury zadejte číslo položky a množství na příslušném štítku. Tento štítek pak slouží jako základ pro vstup do deníku inventur podle štítků. Po zaúčtování deníku inventur štítků se na stránce Inventura vytvoří nový deník inventur. Nový deník vychází z řádků v deníku inventur podle štítků, které jste vytvořili. Pro inventuru položek podle určité skladové dimenze vyberte dimenzi na stránce Zobrazení dimenzí, která se zobrazí při vytvoření deníku inventur podle štítků. Například k provedení inventury položek v konkrétním skladu zaškrtněte políčko Sklad. Pokud je vybraný posuvník Uzamknout položky během inventury na stránce Parametry modulu Řízení zásob a skladu, položky nelze během inventury fyzicky aktualizovat. Položky v denících inventur však během inventury nejsou uzamknuty. Skladové transakce se nevytvoří, dokud se řádky inventur štítků nezaúčtují a nepřenesou do deníku inventur. Pokud jsou štítky vloženy náhodně a vy chcete určit chybějící štítky, klikněte na záhlaví sloupce Štítek a seřaďte řádky podle štítků.

Další zdroje

Cyklická inventura