Redukční klíče

Tento článek obsahuje příklady nastavení redukčního klíče. Obsahuje informace týkající se různého nastavení redukčního klíče a výsledky každého z nich. Redukční klíč slouží k definování způsobu snížení požadavků prognózy.

Příklad 1: Procento – princip redukce prognózy redukčního klíče

Tento příklad ukazuje, jak redukční klíč snižuje požadavky na prognózu podle procent a období, které jsou definovány podle redukčního klíče.

 1. Na stránce Redukční klíče nastavte následující řádky.

  Vrácená hotovost Jednotka Procento
  1 Měsíc 100
  2 Měsíc 75
  3 Měsíc 50
  4 Měsíc 25
 2. Propojte redukční klíč se skupinou disponibility položky.

 3. Na stránce Hlavní plányv poli Metoda redukce vyberte Procento – redukční klíč.

 4. Vytvořte prognózu poptávky pro 1000 kusů za měsíc.

Pokud spustíte plánování prognózy 1. ledna, požadavky prognózy poptávky se spotřebují podle procentuálních hodnot, které se nastavují na stránce Redukční klíče. Do hlavního plánu se přenesou následující požadované objemy.

Měsíc Počet požadovaných kusů
Leden 0
Únor 250
Březen 500
Duben 750
Květen až prosinec 1 000

Příklad 2: Transakce – princip redukce prognózy redukčního klíče

Tento příklad ukazuje, jak jsou skutečné objednávky prováděné v období definovány podle redukčního klíče pro snížení požadavků prognózy poptávky.

 • Na stránce Hlavní plányv poli Metoda redukce vyberte Transakce – redukční klíč.

Následující prodejní objednávky existují k 1. lednu.

Měsíc Počet objednaných kusů
Leden 956
Únor 1 176
Březen 451
Duben 119

Pokud použijete stejnou prognózu poptávky pro 1000 kusů za měsíc, následující požadované objemy se přenesou do hlavního plánu.

Měsíc Počet požadovaných kusů
Leden 44
Únor 0
Březen 549
Duben 881
Květen až prosinec 1 000

Příklad 3: Transakce – princip redukce prognózy dynamického období

Ve většině případů jsou systémy nastaveny tak, aby transakce snižovaly prognózu poptávky v rámci konkrétních obdobích prognózy: týdny, měsíce a tak dále. Tato období jsou definována v redukčním klíči. Čas mezi dvěma řádky však prognózy poptávky může také vyjadřovat období.

 1. Vytvořte prognózu poptávky pro následující data a množství.

  Datum Prognóza poptávky
  1. leden 1 000
  5. leden 500
  12. leden 1 000

  V této prognóze není jasné období mezi daty prognózy: mezi 1. a 2. daty existuje 4denní rozpětí a mezi 2. a 3. daty je 7denní rozpětí. Tato různá rozpětí jsou dynamická období.

 2. Vytvořte řádky prodejní objednávky následovně. | Datum | Množství prodejní objednávky | |----------------------------------|----------------------| | 15. prosince v minulém roce | 500 | | 3. leden | 100 | | 10. leden | 200 |

Prognóza bude snížena následujícím způsobem:

 • První prodejní objednávka není v rámci žádného období, takže nesníží žádnou prognózu.
 • Druhá prodejní objednávka je mezi 1. lednem a 5. lednem, takže sníží prognózu pro 1. leden o hodnotu 100.
 • Třetí prodejní objednávka je mezi 5. lednem a 12. lednem, takže sníží prognózu pro 5. leden o hodnotu 200.

Následující plánovaná objednávka bude vytvořena ke splnění prognózy.

Datum prognózy poptávky Snížené množství
1. leden 900
5. leden 300
12. leden 1 000

Zde je souhrn snížení Transakce – dynamické období:

 • Požadavky prognózy jsou sníženy podle skutečných transakcích objednávky, ke kterým došlo během dynamické doby. Dynamické období pokrývá aktuální data prognózy a končí na začátku další prognózy.
 • Tato metoda nepoužívá ani nevyžaduje redukční klíč.
 • Použití této možnosti způsobí následující jevy:
  • Pokud je prognóza snížena úplně, požadavky prognózy pro aktuální prognózu budou 0 (nula).
  • Pokud neexistuje žádná budoucí prognóza, požadavky prognózy z poslední zadané prognózy budou sníženy.
  • Ochranná doba je zahrnuta do výpočtu snížení prognózy.
  • Kladné dny jsou zahrnuty do výpočtu snížení prognózy.
  • Překračuje-li skutečná transakce objednávky požadavky prognózy, zbývající transakce nejsou předávány do dalšího období prognózy.

Další zdroje

Hlavní plány