Opětovně použít konfigurace produktu

Můžete určit, že chcete automaticky opětovně použít existující konfiguraci produktu. Když potom uživatel dokončí konfigurační relaci, systém ověří, zda již existuje konfigurace, která odpovídá výběru uživatele. Pokud je nalezena odpovídající konfigurace, znovu se použije ID konfigurace, odpovídající kusovníky a postup.

Požadavky na opětovné použití konfigurací

Pokud chcete povolit opětovné použití konfigurací, je nutné zadat pro komponenty a atributy na stránce Podrobnosti modelu konfigurace produktunásledující informace:

  • Komponenty a dílčí komponenty – Na pevné záložce Obecné v poli Znovu použít konfigurace vyberte Ano.
  • Atributy – na pevné záložce Atributy vyberte možnost Zahrnout do opakovaného použití. Tato možnost se zobrazí, pouze pokud je související komponenta povolena pro opakované použití. Jestliže nevyberete žádné atributy pro opakované použití, konfigurace je vždy znovu použita bez ohledu na to, co uživatel vybere během konfigurační relace. Hodnoty atributů v existující konfiguraci musí odpovídat výběrům uživatele. Když například uživatel vybere jako barvu během relace konfigurace Modrá, systém ověří, zda existující konfigurace obsahuje komponenty modrou barvu.

Resetování opětovného použití konfigurace

Při resetování opětovného použití konfigurací se přestanou brát v úvahu dříve vytvořené konfigurace. Můžete resetovat opětovné použití konfigurací, pokud byl změněn kusovník nebo postup, ale nebyly změněny žádné související atributy. Opětovné použití konfigurací se resetuje na pevné záložce Obecné komponenty.