Výchozí nastavení objednávky pro dimenze a varianty produktu

Poznámka

Toto téma se vztahuje k aplikaci Dynamics 365 for Finance and Operations a současně i k aplikaci Dynamics 365 for Retail.

Výchozí nastavení objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations definuje pracoviště a sklad, odkud pocházejí nebo kde jsou uloženy položky, minimální, maximální, násobná a standardní množství, která budou použita pro obchodování nebo řízení skladu, doby realizace, příznaky pro zastavení a metody příslibu objednávek. Výchozí nastavení objednávek se používají při vytváření nákupních objednávek, prodejních objednávek, převodních příkazů, deníků zásob a na základě hlavního plánování pro generování plánovaných objednávek. Výchozích nastavení objednávek může být specifické podle položky, pracovišť, variant produktu nebo dimenze produktu.

Výchozí nastavení objednávky můžete definovat na stránce Výchozí nastavení objednávky. Chcete-li otevřít tuto stránku, přejděte na Řízení informací o produktech > Produkty > Uvolněné produkty > Vyberte uvolněný produkt > na Plán nebo Správa skladu Podokna akcí > Nastavení objednávky > Výchozí nastavení objednávky.

Výchozí nastavení objednávky

Existují tři typy výchozího nastavení objednávky pro nákupy, prodeje a zásoby. Výchozí nastavení objednávky pro nákup se používá při vytváření:

 • Řádky nákupní objednávky
 • Řádky nákupní smlouvy
 • Řádky požadavku na nabídku
 • Řádky nákupní žádanky
 • Řádky doplnění stavu zásob dodávky
 • Plánované nákupní objednávky

Výchozí nastavení objednávky pro prodej se používá při vytváření:

 • Řádky prodejní objednávky
 • Řádky prodejní smlouvy
 • Řádky prodejní nabídky
 • Řádky vratky a řádky náhrady položky
 • Řádky prognózy poptávky

Výchozí nastavení objednávky pro prodej se dále používá při vytváření:

 • Požadavky položek projektu
 • Požadavků na položku servisní objednávky

Výchozí nastavení objednávky pro zásoby se používá při vytváření:

 • Skladové deníky
 • Převodní příkazy
 • Plánované převodní příkazy

Výchozí nastavení objednávky pro zásoby se dále používá při vytváření:

 • Karanténní příkazy
 • Objednávky kvality
 • Výrobní zakázky
 • Řádky kusovníku
 • Plánované výrobní zakázky

Úplná definice uvolněného produktu

Při vytváření transakce je třeba zadat úplnou definici uvolněného produktu na řádku před tím, než se aplikace Finance and Operations pokusí zjistit výchozí nastavení objednávky. Úplné definování uvolněného produktu znamená, že se číslo položky a všechny aktivní dimenze produktu, například konfigurace, velikost, styl a barva zadají v transakci. Pokud například ručně vytvoříte řádek nákupní objednávky pro variantu uvolněného produktu, je nutné zadat všechny dimenze požadovaného produktu předtím, než se pracoviště, sklad, množství a doba realizace zobrazí ve výchozím nastavení na řádku objednávky.

Ne všechny parametry výchozí nastavení objednávky jsou použity při vytváření řádků objednávky nebo deníku. Ve výchozím nastavení budou zobrazeny pouze množství a doby realizace v případě potřeby. Například při výpočtu řádky deníku se zobrazí ve výchozím nastavení při vytvoření řádku pouze pracoviště a sklad. Samozřejmě neprobíhají žádná výchozí nastavení množství nebo kontroly na násobcích a minimech při vytváření řádku nebo účtování deníku.

Systém se vždy pokouší najít výchozí pracoviště a sklad při vytvoření řádku objednávky nebo deníku. Pracoviště se nezobrazuje vždy defaultně z nastavení objednávky. Například při vytváření prodejní objednávky nebo nákupní objednávky se v řádcích objednávky automaticky použije pracoviště v záhlaví objednávky. Vytváříte-li řádek kusovníku, je použito pracoviště v záhlaví kusovníku. Po určení pracoviště se toto použije k nalezení nastavení objednávky specifického pro pracoviště, které lze použít jako výchozí nastavení skladu.

Výchozí typ objednávky, nákup a doba realizace skladu mohou být přepsány podle pravidla disponibility položky na stránce Disponibilita položky. Ačkoli výchozí nastavení objednávek neumožňuje rozlišovat mezi dobou realizace výroby a převodu, umožňují to pravidla disponibility položky. Nastavení disponibility položky však použije jen MRP při vytváření objednávek plánované výroby a plánovaného převodu a nebude použito při ručním vytváření objednávek výroby a převodu.

Pravidla výchozího nastavení objednávky

Můžete definovat obecné výchozí nastavení objednávky a libovolný počet pravidel výchozího nastavení, která se použijí pouze v určitých podmínkách, například v pracovišti nebo ve specifických dimenzích produktu nebo v kombinacích dimenzí produktu. Není možné definovat nastavení objednávky specifické pro sklad.

Kategorie výchozích nastavení objednávky

Pravidla výchozího nastavení objednávky mají kategorie. Čím vyšší kategorie, tím důležitější pravidlo je, což znamená, že má vyšší prioritu a používá se před pravidly nižší kategorie. Obecné výchozí nastavení objednávky má kategorii nula, což nelze změnit. Může existovat pouze jedno pravidlo záznam s kategorií 0. Pravidla mohou mít stejnou kategorii za předpokladu, že se dimenze mají lišit. To je užitečné pro nastavení objednávky s místními specifiky. Při vytváření nového pravidla výchozího nastavení objednávky mají hodnoty pro hodnoty objednávky, příznaky pro zastavení atd. kategorii nula, mohou ale být přepsány.

Výchozí nastavení objednávky pro uvolněné produkty

Pro různé uvolněné produkty můžete definovat obecné nastavení objednávky nebo nastavení objednávky specifické pro pracoviště. Obecná nastavení objednávky budou mít vždy kategorii nula. Nastavujete-li nové prodejní, nákupní a skladové objednávky společně a současně, doporučujeme používat Zobrazení podrobností na stránce Výchozí nastavení objednávky. Pokud chcete přepnout na zobrazení podrobností, přejděte na podokno akcí Možnosti> Možnosti stránky > Změnit zobrazení > Zobrazení podrobností.

Nastavení objednávky specifické pro pracoviště

Pro vytvoření nastavení objednávky specifické pro pracoviště, klepněte na tlačítko Nový. V Zobrazení podrobností vyplňte pracoviště do pole Nastavení je použitelné pro > Pracoviště. V Zobrazení mřížky vyplňte pracoviště ve sloupci Pracoviště. Nové pravidlo získá automaticky novou hodnotu kategorie vyšší než nula. Můžete vytvořit tolik pravidel specifických podle pracovišť, kolik potřebujete a můžete přiřadit všechna specifická pravidla podle pracovišť, abyste vymodelovali, že jsou stejně důležitá.

Pokud jste v Zobrazení podrobností nemůžete získat přehled pravidel, které jsou vytvořena pro položku. Přepněte tlačítkem Zobrazit seznam pro zobrazení informací o přehledu. Při vytváření řádku objednávky libovolného typu, pokud nemá zadané žádné pracoviště, hledá Finance and Operations pravidlo bez určeného pracoviště. To může pomoci určit výchozí pracoviště na řádku objednávky. Toto pracoviště se pak používá k vyhledávání pravidla specifického pro pracoviště, pokud může být nastaven výchozí sklad. Tento sklad je použit pro daný řádek objednávky.

Specifické nastavení objednávky pro dimenzi produktu

Můžete definovat pravidla nastavení objednávek pro všechny aktivní dimenzi produktu nebo aktivní kombinaci dimenzí produktu. Jestliže je pole dimenze produktu prázdné, bude se pravidlo vztahovat na všechny hodnoty dimenze produktu.

Představte si následující vzorový produkt:

Název produktu Fotoelektrický snímač
Číslo položky XW56
Konfigurace (používá se k modelaci typu osvětlení) C1 - viditelné červené světlo, C2 - infračervené světlo
Styl (slouží k modelování strojní revize) R1, R2, R3

V tomto příkladu předpokládejme, že produkt je pořízeny a ne vyrobený. Také předpokládejme, že konfigurace C1 se běžně používá, takže má kratší dobu realizace.

Vytvořte následující výchozí nastavení objednávky k modelování této situace.

Rozsah Pracoviště Konfigurace Styl Nákup - Přepsat výchozí nastavení Doba realizace nákupu Zastavený nákup Prodej - Přepsat výchozí nastavení Prodeje – zastaveno
10 C1 Ano 2
0 5

Při vytváření řádku nákupní objednávky nebo plánované nákupní objednávky pro XW56, konfigurace C1 bez ohledu na revize nebo pracoviště, k němuž se přiřazuje řádek, bude doba realizace 2. Předpokládejme, že budou zastaveny všechny revize kromě R3.

Můžete vytvořit následující výchozí pravidla nastavení objednávky.

Rozsah Pracoviště Konfigurace Styl Nákup - Přepsat výchozí nastavení Doba realizace nákupu Zastavený nákup Prodej - Přepsat výchozí nastavení Prodeje – zastaveno
20 R2 Ano Ano Ano Ano
20 R1 Ano Ano Ano Ano
10 C1 Ano 2
0 5

Obě pravidla pro ukončení starých revizí mají stejnou kategorii, což znamená, že jsou stejně důležitá. Obě mají vyšší kategorii než pravidla konfigurace C1, což znamená, že mají přednost před pravidly konfigurace C1.

Tento příklad vysvětluje potřebu kategorií. Když vzniká nákupní objednávka pro konfiguraci C1 a revizi R2, bez kategorií, budou obě pravidla pro R2 a C1 nejednoznačná. Pro vyřešení nejednoznačnosti bude Finance and Operations hledat pravidla v sestupném pořadí kategorií a použije první vhodné pravidlo. V tomto příkladu, když se tvoří řádku nákupní objednávky pro konfiguraci C1 a revizi R2, získá uživatel zprávu s upozorněním, že položka je blokována a že je to způsobeno hodnotou revize. Pokud má pravidlo pro konfiguraci a vyšší kategorii než pro revize, potom bude následovat vytvoření řádku nákupní objednávky pro konfiguraci C1 a revizi R2 a žádná zpráva o 'blokování položky' nebude uživateli odeslána.

Zvažte následující výchozí pravidla nastavení objednávky.

Rozsah Pracoviště Konfigurace Styl Výchozí pracoviště Výchozí sklad Nákup - Přepsat výchozí dimenze úložiště Nákupní sklad
20 2 Ano 22
10 C1 R2 2 21
0 1 11

Systém překročí sady pravidel dvakrát za účelem stanovení pracovišť a skladů. Při vytvoření řádku nákupní objednávky pro konfiguraci C1, styl R2, je určeno pracoviště na základě pravidla s kategorií 10. Poté systém hledá pravidlo pro pracoviště 2 s cílem určit sklad. Je nalezeno pravidlo 20 a vzhledem k tomu, že má vyšší kategorii, sklad na řádku nákupní objednávky bude 22 a ne 21.

Jako hlavní pokyny slouží specifická pravidla a pravidla pro dimenze, které jsou důležitější než jiné dimenze, získávají vyšší kategorie, zatímco obecnější pravidla získávají nižší kategorie.

Pravidlo s kategorií nula slouží jako záchranná síť. Jestliže nedojde k aplikaci žádných dalších pravidel, pak se použije výchozí nastavení objednávky od pravidla nula.

Vzhledem k tomu, že je kategorie tak důležitá, jsou v podokně akcí výchozí nastavení objednávky funkce pro přesun pravidla nahoru nebo dolů a pro přečíslování, takže jsou vždy s nárůstem 10.

Pravidel vytvořených pro uvolněný produkt může být více. Chcete-li získat lepší představu o tom, co každé pravidlo přepisuje a proč je to zapotřebí, doporučujeme používat zobrazení mřížky na stránce výchozí nastavení objednávky. Zobrazení mřížky lze povolit v podokně akcí Možnosti> Možnosti stránky > Změnit zobrazení > Zobrazení mřížky. Počet zobrazených sloupců v mřížce může být celkem významný, zejména pro karty prodeje a zásob. Chcete-li omezit počet zobrazovaných sloupců v mřížce, můžete skrýt nebo zobrazit skupiny sloupců pomocí tlačítek v nabídce Výchozí nastavení objednávky > Zobrazení sloupce.

Specifické nastavení objednávky pro variantu uvolněného produktu

Pokud systém pravidel pro výchozí nastavení objednávky je příliš těžkopádný, je možné jednoduše definovat výchozí nastavení objednávek pro každou variantu produktu. Následující příklady ukazují, jak to vypadá pro produkt a výše popsané případy.

Rozsah Pracoviště Konfigurace Styl Nákup - Přepsat výchozí nastavení Doba realizace nákupu Zastavený nákup Prodej - Přepsat výchozí nastavení Prodeje – zastaveno
10 C2 R3 Ano 5
10 C2 R2 Ano 5 Ano Ano Ano
10 C2 R1 Ano 5 Ano Ano Ano
10 C1 R3 Ano 2
10 C1 R2 Ano 2 Ano Ano Ano
10 C1 R1 Ano 2 Ano Ano Ano
0 5

Na kategorii v tomto případě příliš nezáleží, proto ji můžete zakrýt. Toto řešení může uvádět problém s údržbou. Můžete však zvážit použití tohoto nastavení, pokud berete v úvahu integraci systémů správy životního cyklu produktu (PLM).