Uvolnění výrobních zakázek

Uvolněná výrobní zakázka je objednávka, která byla schválena k výrobě. Výraz Uvolněná popisuje stav v životním cyklu výrobní zakázky, kde je výrobní zakázka k dispozici ke spuštění v rámci dílenské výroby a skladových procesů.

Charakteristika stavu Uvolněno

Stav Uvolněno je jeden ze stavů životního cyklu výrobní zakázky. Výrobní zakázky, které jsou ve stavu Uvolněno, jsou k dispozici pro spuštění v dílenské výrobě a pro procesy skladu. Stav Uvolněno má následující charakteristiky:

  • Výrobní zakázku lze změnit na stav Uvolněno ve výrobní zakázce nebo pomocí dávkového zpracování. Výrobní zakázky lze rovněž automaticky aktualizovat s použitím potvrzení plánovaných výrobních zakázek pomocí pole Ochranná doba potvrzení na stránce Hlavní plán.
  • Stav Uvolněno je signál pro dílenskou obsluhu (operátory) pro spouštění výrobních úloh v dílně.
  • Výrobní doklady, jako například karty technického postupu, postupy úlohy a pracovní karty poskytují informace o výrobních úlohách, a lze je vydat.
  • Pro materiály, které jsou fyzicky rezervovány, se vytvoří skladová práce pro výdej materiálu pro výrobní zakázku.

Uvolnění úloh do výroby

Po uvolnění výrobní zakázky jsou výrobní úlohy, které se vztahují k objednávce, viditelné a připravené pro registraci. Operátoři mohou provádět registrace úloh, jako je začátek, konec a dokončení, na stránce Terminál úkolových lístků nebo Zařízení úkolového lístku. Zaregistrovaná doba a množství jsou automaticky převedeny ze stránek registrace na výrobní deníky, aby byl sledován spotřebovaný čas a množství.

Karty technologického postupu

Karta technologického postupu poskytuje souhrn informací pocházejících z nastavení operací a technologických postupů a z metod plánování úloh.

Operace tech. postupu

Operace technologického postupu obsahuje podrobný seznam všech úloh určité operace a zahrnuje časové údaje pro dobu nastavení, zpracování, čekání a přepravy. Operace lakování bude například vyžadovat údaje pro jednotlivé úlohy, jako je doba nastavení, doba zpracování (pro proces lakování) a doba čekání (pro zasychání).

Úkolové lístky

Na úkolových lístcích jsou uvedena čísla jednotlivých úloh pro určitou operaci. (Vždy jedna úloha na stránku.) Úlohy uvedené na úkolovém lístku a jejich odhadované doby pocházejí z konfiguračních údajů na kartách technologického postupu a z údajů pro operace technologického postupu. Z úkolového lístku můžete otevřít stránku Řádky výr. deníku, úkolový lístek. Zpětnou vazbu ohledně výrobního procesu mohou poskytnout osoby používající provozní prostředky. K dispozici jsou pole, do nichž můžete zadat statistické údaje o spotřebě a informace, jako jsou například chyby v množství.

Skladová práce pro výdej surovin

Práce pro výdej surovin je vytvořena v průběhu uvolnění. Práce je generována pouze pro množství materiálů, které byly fyzicky rezervovány pro výrobní zakázku před vydáním objednávky. Následující nastavení je vyžadováno ke generování práce skladu pro výdej surovin:

  • Směrnice skladového místa pro výdej surovin, které určují, ve kterém umístění skladu chcete vydat materiál
  • Šablona vlny pro suroviny, kde jsou konfigurovány zásady provedení skladové práce
  • Vstupní místo výroby, která určuje, kam jsou materiály umístěny