Odsouhlasení nákladu ve správě přepravy

Tento článek popisuje proces odsouhlasení dopravného.

Odsouhlasení dopravného lze provádět ručně, nebo je můžete nastavit automaticky. Chcete-li použít automatické odsouhlasení dopravného, musíte vytvořit předlohu auditu, kde definujete kritéria určující, které účty dopravného jsou spárovány automaticky.

Proces odsouhlasení dopravného

Sazby dopravného se vypočítají podle sazebního modulu, který je spojen s odpovídajícím dopravcem. Po potvrzení nákladu je generován účet dopravného, do kterého jsou přeneseny sazby za přepravu. Sazby za přepravu jsou rozděleny jako vedlejší náklady do příslušného zdrojového dokladu (nákupní objednávky, prodejní objednávky nebo převodní příkaz) v závislosti na nastavení, které se používá pro normální proces fakturace. Proces odsouhlasení dopravného (známý také jako proces spárování) můžete spustit ihned po přijetí faktury dopravného od dopravce. Fakturu lze přijímat elektronicky nebo papírově. Pokud je faktura přijata papírově, může vygenerovat elektronickou fakturu pomocí účtu dopravného coby předlohy.

Proces odsouhlasení dopravného

Ruční odsouhlasení

Pokud provádíte odsouhlasení dopravného ručně, musíte spárovat každý řádek faktury s řádkem/řádky účtu dopravného pro náklad, který se fakturuje. Toto párování provádíte na stránce Spárování účtů dopravného a faktur. Pokud částka na řádku faktury neodpovídá částce na účtu dopravného, je nutné vybrat důvod odsouhlasení pro tento rozdíl. Pokud existuje více důvodů k odsouhlasení, je možné rozdělit nespárované částky mezi ně. Důvod odsouhlasení určuje, jak jsou rozdílné částky zaúčtovány v hlavní knize. Pokud zohledňujete odsouhlasení celé fakturované částky, je částka odeslána ke schválení, a následně je zaúčtován deník. Následující obrázek ukazuje, jak generovat fakturu za dopravné a provádět odsouhlasení dopravného v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Úkoly odsouhlasení dopravného v aplikaci Dynamics AX

Automatické odsouhlasení

Chcete-li použít automatické odsouhlasení, je nutné zadat plán odsouhlasení, stejně jako faktury a dopravce, které chcete použít. Párování řádků faktury a účtů dopravného se provádí podle nastavení v hlavním auditu a podle typu účtu dopravného. Po spuštění automatického odsouhlasení musíte zpracovat všechny faktury, které systém nespáruje. Tyto faktury musíte poté ručně zpracovat, než budete moci zaúčtovat všechny faktury pro platbu.