Zobrazení a zhodnocení výsledků dotazníku

Toto téma vysvětluje způsob, jakým lze zobrazit a vyhodnotit výsledky dotazníků, které respondenti dokončí.

Jakmile respondenti vyplní dotazník, existuje několik způsobů, jak můžete výsledky dotazníku zobrazit a vyhodnotit:

 • Relace vyplněných odpovědí – Zobrazení podrobných informací o dotaznících, které respondenti vyplnili, a generování sestav pro souhrn odpovědí a získaných bodů.
 • Skupiny výsledků – Zobrazení podrobností skupin výsledků a statistik pro dotazníky. Statistiky skupin výsledků je možné generovat pro jednu relaci odpovědí dotazníku nebo všech relací odpovědí.
 • Statistiky dotazníků – Zadání kritérií pro výpočet statistik pro specifickou skupinu respondentů.

Lze rovněž generovat různé sestavy k zobrazení výsledků, které jsou seřazeny podle osoby, relace odpovědi nebo skupiny výsledků. K dispozici jsou následující sestavy, které souvisejí s vyplněnými dotazníky:

 • Odpovědi
 • Odpovědi za dotazník
 • Odpovědi za osobu
 • Analýza zpětné vazby

Výsledky relace odpovědí

Jakmile respondenti dokončí dotazník, je možné zobrazit výsledky dokončených relací odpovědí. Relace odpovědí je odpověď jednoho uživatele k dotazníku. Můžete zobrazit podrobnosti o dokončených relacích odpovědí na stránce Odpovědi. Relace odpovědí, které jsou zahrnuty na stránce Odpovědi, jsou filtrovány různým způsobem, v závislosti na způsobu otevření stránky:

 • Všechny dotazníky
 • Konkrétní dotazník
 • Konkrétní osoba

Na stránce Odpovědi můžete zobrazit podrobnosti o odpovědích, získaných bodech, odpovědích respondenta v jednotlivých skupinách výsledků a hierarchii otázek použité na vybraném dotazníku, pokud byla hierarchie otázek použita. Je také možné vygenerovat a vytisknout následující sestavy:

 • Sestava výsledků – V této sestavě se zobrazí grafické znázornění bodů, které by byly získány pro skupinu výsledků pro vybranou relaci odpovědí.
 • Sestava odpovědí - V této sestavě se zobrazí odpovědi vybrané respondentem pro každou otázku dotazníku.
 • Nesprávné odpovědi – V této sestavě se zobrazí informace související s nesprávnými odpověďmi, které respondent vybral.

Poznámka: Sestava Výsledky je k dispozici pouze v případě, že použijete skupiny výsledků v dotazníku a jestliže jste vybrali stránku Výsledky na stránce Dotazníky. Sestavy Odpovědi a Nesprávné odpovědi jsou k dispozici pouze v případě, že jste vybrali možnost Sestava odpovědí na stránce Dotazníky.

Statistiky dotazníků

Statistiky dotazníku slouží k analýze výsledků vyplněných dotazníků na základě výpočtů, které definujete. Chcete-li definovat výpočty, je nutné dokončit následující kroky:

 • Vyberte kritéria pro výpočet a zobrazení statistiky.
  • Je možné zobrazit statistiky dle dotazníků, otázek, řádků otázek nebo skupin výsledků.
  • Vyberte typ grafu, který bude použit při prohlížení výsledků.
  • Vyberte typy osob v síti (zaměstnanci, kontaktní osoby nebo uchazeči), jejichž odpovědi mají být zahrnuty do statistiky. Je rovněž možné zahrnout odpovědi z dotazníků, které byly vyplněny anonymně.
  • Nastavte intervaly, které jsou založeny na věku nebo služebním věku, pro analýzu výsledků.
 • Výběr nebo ověření nastavení, jež upřesní předmět statistiky. Například při výběru PSČ lze analyzovat výsledky pro všechny respondenty v dané geografické oblasti.
 • Vyberte nebo zkontrolujte kritéria pro analýzu výsledků dle charakteristiky respondenta nebo dotazníku. Například výběrem možnosti PSČ lze analyzovat korelaci mezi umístěním a správnými odpověďmi respondenta.

Definovaná nastavení budou uložena a lze je použít k periodickému přepočítávání výsledků.

Další zdroje

Vytváření dotazníků

Používání dotazníků

Distribuování a vyplňování dotazníků