Začínáme s EF základní na jádro ASP.NETGetting Started with EF Core on ASP.NET Core

Tyto kurzy 101 vyžadují žádné předchozí informace o základní Entity Framework nebo Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Se přesměruje vás provede procesem vytvoření jednoduché aplikace ASP.NET Core, který dotazuje a ukládá data z databáze.They will take you step-by-step through creating a simple ASP.NET Core application that queries and saves data from a database. Můžete zvolit, kurz, který vytvoří model založeno na existující databázi, nebo vytvoří databázi založené na modelu.You can chose a tutorial that creates a model based on an existing database, or creates a database for you based on your model.

Můžete najít v dokumentaci ASP.NET Core na docs.asp.net.You can find the ASP.NET Core documentation at docs.asp.net.

Poznámka

Tyto kurzy a doprovodné ukázky byly aktualizovány na používání EF základní 2.0 (s výjimkou kurzu UPW, kterém se ještě používá EF základní 1.1).These tutorials and the accompanying samples have been updated to use EF Core 2.0 (with the exception of the UWP tutorial, that still uses EF Core 1.1). Ale ve většině případů to musí být možné vytvořit aplikace, které používají předchozích verzích s minimální změny podle pokynů.However, in the majority of cases it should be possible to create applications that use previous releases, with minimal modification to the instructions.