Microsoft SQL Server EF Core databáze

Tento poskytovatel databáze umožňuje Entity Framework Core používat s Microsoft SQL Server databázemi (včetně Azure SQL Database). Poskytovatel se udržuje jako součást Entity Framework Core Project.

Instalace

Nainstalujte balíček Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet.

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Poznámka

Zprostředkovatel odkazuje na Microsoft.Data.SqlClient (ne na System.Data.SqlClient). Pokud váš projekt využívá přímou závislost na SqlClient, ujistěte se, že odkazuje na balíček Microsoft.Data.SqlClient.

Tip

Balíček Microsoft.Data.SqlClient se dodává častěji než EF Core poskytovatele. Pokud chcete využívat nové funkce a opravy chyb, můžete přidat přímý odkaz na balíček na nejnovější verzi Microsoft.Data.SqlClient.

Podporované databázové stroje

  • Microsoft SQL Server (2012 a novější)