Poskytovatel databáze Microsoft SQL Server EF CoreMicrosoft SQL Server EF Core Database Provider

Tento poskytovatel databáze umožňuje Entity Framework Core pro použití s Microsoft SQL Server (včetně SQL Azure).This database provider allows Entity Framework Core to be used with Microsoft SQL Server (including SQL Azure). Zprostředkovatel se udržuje v rámci Entity Framework Core projektu.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core Project.

InstalaceInstall

Nainstalujte balíček Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet package.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

ZačínámeGet Started

Následující prostředky vám pomůže začít pracovat s tímto poskytovatelem.The following resources will help you get started with this provider.

Podporované databázové strojeSupported Database Engines

  • Microsoft SQL Server (2008 a novější)Microsoft SQL Server (2008 onwards)

Podporované platformySupported Platforms

  • Rozhraní .NET framework (verze 4.5.1).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 a vyšší)Mono (4.2.0 onwards)

    Caution: Using this provider on Mono will make use of the Mono SQL Client implementation, which has a number of known issues. For example, it does not support secure connections (SSL).