Poskytovatel databáze EF Core SQLiteSQLite EF Core Database Provider

Tento poskytovatel databáze umožňuje Entity Framework Core, který se má použít s SQLite.This database provider allows Entity Framework Core to be used with SQLite. Zprostředkovatel se udržuje v rámci Entity Framework Core projektu.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core project.

InstalaceInstall

Nainstalujte balíček Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite NuGet.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite NuGet package.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite

ZačínámeGet Started

Následující prostředky vám pomůže začít pracovat s tímto poskytovatelem.The following resources will help you get started with this provider.

Podporované databázové strojeSupported Database Engines

  • SQLite (3.7 a vyšší)SQLite (3.7 onwards)

Podporované platformySupported Platforms

  • Rozhraní .NET framework (verze 4.5.1).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 a vyšší)Mono (4.2.0 onwards)

  • Univerzální platforma pro WindowsUniversal Windows Platform

OmezeníLimitations

Zobrazit omezení SQLite pro důležitá omezení SQLite poskytovatele.See SQLite Limitations for some important limitations of the SQLite provider.