Entity Framework 6Entity Framework 6

Rozhraní Entity Framework 6 (EF6) je technologie pokusů a otestovaná data přístup s mnoha let funkcí a ustálení.Entity Framework 6 (EF6) is a tried and tested data access technology with many years of features and stabilization. Ho prvního vydání v 2008, v rámci rozhraní .NET Framework 3.5 SP1 a Visual Studio 2008 SP1.It first released in 2008, as part of .NET Framework 3.5 SP1 and Visual Studio 2008 SP1. Od verze EF4.1 je dodávána jako balíček EntityFramework NuGet -aktuálně jeden z nejoblíbenější balíčky na NuGet.org.Starting with the EF4.1 release it has shipped as the EntityFramework NuGet package - currently one of the most popular packages on NuGet.org.

Je aktuálně k dispozici v dokumentaci rozhraní Entity Framework 6 msdn.com/data/ef.The Entity Framework 6 documentation is currently available at msdn.com/data/ef.