Portování ze EF6 do EF jádraPorting from EF6 to EF Core

Z důvodu zásadní změny v EF základní nedoporučujeme pokusu o přesunutí EF6 aplikace do základní EF, pokud nemáte přesvědčivý důvod k provedení změny.Because of the fundamental changes in EF Core we do not recommend attempting to move an EF6 application to EF Core unless you have a compelling reason to make the change. Přesunutí ze EF6 na jádro EF jako port místo upgradu by měl zobrazit.You should view the move from EF6 to EF Core as a port rather than an upgrade.