V systému Windows Server Backup na serveru Exchange nelze obnovit jednotlivé databáze

Původní číslo KB:   2735099

Příznaky

Zvažte následující příklad:

 • Musíte obnovit poštovní schránku v Exchange serveru 2010 nebo Exchange serveru 2007.
 • Počítač s Exchange serverem 2010 nebo Exchange Server 2007 hostuje víc databází poštovní schránky.
 • Pokoušíte se použít program Zálohování serveru k obnovení jednotlivých poštovních schránek. Tato poštovní schránka je umístěna v konkrétní databázi.

V tomto scénáři nelze obnovit jednotlivé poštovní schránky ani jednotlivé databáze. Když se pokusíte použít program Zálohování serveru k obnovení poštovní schránky, bude dostupná jenom možnost obnovení všech databází, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • Obnovovaná záloha je úplná záloha svazku a na stejném svazku je hostováno více databází.
 • Obnovovaná záloha je úplná záloha serveru a Server hostuje více databází.

(Snímky obrazovek pro tento problém jsou uvedené níže).

Snímek obrazovky pro zálohování serveru

Snímek obrazovky s tímto problémem

Příčina

K tomuto problému dochází, protože umožňuje zálohování serveru jenom obnovit všechny databáze.

Poznámka

To je tak přednastaveno.

Řešení

Tento problém vyřešíte tak, že v Průvodci obnovením v programu Zálohování serveru obnovíte soubory a složky ze zálohy. Postupujte takto:

 1. Vyberte Spustit > Nástroje pro správu– > Zálohování serveru.

 2. V podokně Akce na výchozí stránce modulu snap-in v části Zálohování serveruvyberte obnovit.

  Poznámka

  Otevře se Průvodce obnovením.

 3. Na stránce Začínáme vyberte požadovanou možnost a pak vyberte Další.

 4. Na stránce vybrat datum zálohy vyberte v kalendáři datum a čas v rozevíracím seznamu zálohy, kterou chcete obnovit. Pak vyberte Další.

 5. Na stránce Vybrat typ obnovení vyberte soubory a složkya pak vyberte Další (snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže).

  Snímek obrazovky pro tento krok 5

 6. Na stránce Vybrat položky k obnovení rozbalte seznam dostupné položky, dokud se nezobrazí požadovaná složka. Vyberte složku, abyste zobrazili obsah v sousedícím podokně, vyberte každou položku, kterou chcete obnovit, a pak vyberte Další (snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže).

  Snímek obrazovky pro tento krok 6

 7. Na stránce zadat možnosti obnovení vyberte původní umístěnía pak vyberte Další (snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže).

  Snímek obrazovky pro tento krok 7

 8. V části když tento průvodce najde v zálohování položky, které už jsou v cíli obnovení, vyberte požadovanou možnost a pak vyberte Další.

 9. V části nastavení zabezpečenízaškrtněte políčko obnovit oprávnění seznamu řízení přístupu (ACL) na obnovený soubor nebo složku , pokud je to potřeba, a pak vyberte Další.

 10. Na stránce s potvrzením zkontrolujte podrobnosti a pak vyberte obnovit , aby se obnovily zadané položky.

 11. Na stránce Průběh obnovení ověřte stav operace obnovení.

 12. Po dokončení operace obnovení zkontrolujte stav databáze a ověřte, že soubory protokolu existují (snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže):

  Snímek obrazovky pro tento krok 12

 13. Proveďte operaci obnovení ticha. K tomu použijte nástroj Eseutil.exe (snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže):

  Snímek obrazovky pro tento krok 13

 14. Ověřte stav databáze. K tomu použijte nástroj Eseutil.exe (snímek obrazovky pro tento krok je uvedený níže):

  Snímek obrazovky pro tento krok 14

Další informace

Poznámka

Následující informace se týkají informací v kroku 7 na následujícím webu. Tyto informace se aktualizují:
Pomocí programu Zálohování serveru obnovíte záložní kopii Exchange.

 1. Pokud chcete obnovit zálohovaná data do původního umístění, vyberte obnovit do původního umístění . Pokud použijete tuto možnost, nemůžete nastavit jednu nebo více databází. Všechny zálohované databáze budou obnoveny do původního umístění.

 2. Pokud chcete obnovit více databází do vlastního umístění, vyberte obnovit do jiného umístění . To provedete tak, že vyberete Procházet a určete druhé umístění. Pokud použijete tuto možnost, můžete obnovit jednu nebo více databází do vlastního umístění. Až budou databáze obnoveny, datové soubory se pak mohou přesunout do databáze obnovení a ručně se přesunou do původního umístění. Když obnovíte databázi do jiného umístění, obnovená databáze je ve stavu nesprávného vypnutí.