Spuštění rutin Get-Virtualdirector v Exchange serveru trvá dlouhou dobu

Původní číslo KB:   2896472

Příznaky

V prostředí Exchange serveru můžete spuštěním některé z následujících rutin získat vlastnosti virtuálního adresáře pro server v jiném serveru, který je připojený přes síť WAN (Wide Area Network):

  • Get-WebServicesVirtualDirectory
  • Get-OwaVirtualDirectory
  • Get-ActiveSyncVirtualDirectory
  • Get-AutodiscoverVirtualDirectory
  • Get-EcpVirtualDirectory
  • Get-PowerShellVirtualDirectory
  • Get-OABvirtualDirectory

Spuštění rutiny trvá déle, než se očekává (asi 15 minut).

Příčina

K tomuto problému dochází, protože rutina volá do metabáze Internetové informační služby (IIS) vlastnosti virtuálního adresáře.

Řešení

Tento problém vyřešíte pomocí AdPropertiesOnly přepínače s rutinou v rámci volání do METABÁZE IIS.

Příklad 1

Get-OwaVirtualDirectory -Server Contoso -AdpropertiesOnly

Příklad 2

Get-OwaVirtualDirectory -Identity "Contoso\owa (default Web site)" -AdpropertiesOnly

ADPropertiesOnlyPřepínač určuje, že budou vráceny pouze vlastnosti virtuálního adresáře uložené ve službě AD DS (Active Directory Domain Services).

Další informace o ADPropertiesOnly přepínačích najdete v tématu Get-OwaVirtualDirectory.