Test – IRMConfiguration se nezdařil: získání licence na použití se nezdařilo.

Původní číslo KB:   2805976

Příznaky

Při konfiguraci služby AD-RMS (Active Directory Rights Management Service) se serverem Microsoft Exchange Server 2010 se může při spuštění Test-IRMConfiguration v prostředí Exchange Management Shell zobrazit následující chyba.

Results : Checking Exchange Server ...
 - PASS: Exchange Server is running in Enterprise.
 Loading IRM configuration ...
 - PASS: IRM configuration loaded successfully.
 Retrieving RMS Certification Uri ...
 - PASS: RMS Certification Uri: https://rms.Domain.com/_wmcs/certification.
 Verifying RMS version for https://rms.Domain.com/_wmcs/certification ...
 - PASS: RMS Version verified successfully.
 Retrieving RMS Publishing Uri ...
 - PASS: RMS Publishing Uri: https://rms.Domain.com/_wmcs/licensing.
 Acquiring Rights Account Certificate (RAC) and Client Licensor Certificate (CLC)...
 - PASS: RAC and CLC acquired.
 Acquiring RMS Templates ...
 - PASS: RMS Templates acquired.
 Retrieving RMS Licensing Uri ...
 - PASS: RMS Licensing Uri: https://rms.Domain.com/_wmcs/licensing.
 Verifying RMS version for https://rms.Domain.com/_wmcs/licensing ...
 - PASS: RMS Version verified successfully.
 Creating Publishing License ...
 - PASS: Publishing License created.
 Acquiring Prelicense for 'User@Domain.com' from RMS Licensing Uri (https://rmc.Domain.com/_wmcs/licensing)...
 - PASS: Prelicense acquired.
 Acquiring Use License from RMS Licensing Uri (https://rms.Domain.com/_wmcs/licensing)...
 - FAIL: Failed to acquire a use license. This failure may cause features such as Transport Decryption, Jo
 urnal Report Decryption, IRM in OWA, IRM in EAS and IRM Search to not work. Please make sure that the account
 "FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042" representing the Exchange Servers Group is granted sup
 er user privileges on the Active Directory Rights Management Services server. For detailed instructions, see
 "Add the Federated Delivery Mailbox to the AD RMS Super Users Group" at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=193400.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud byl FederatedEmail. 4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042 odstraněný a znovu vytvořený. Po překonfigurování skupiny superuživatelů služby AD-RMS se uvedená chyba stále vyskytuje.

Řešení

Na Exchange serveru postupujte takto:

 1. Vypněte IRM.

  Set-IRMConfiguration -InternalLicensingEnabled $false
  
 2. Zálohování a odstranění adresářů C:\ProgramData\Microsoft\DRM\Server

  Poznámka

  Složka Server je skrytá systémová složka a je nutné zrušit zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému pro zobrazení složky.

 3. Restartujte.

 4. Povolte IRM.

  Set-IRMConfiguration -InternalLicensingEnabled $true
  
 5. Otestujte technologii IRM.

  Test-IRMConfiguration -sender [user@domain.com]
  

Další informace

Exchange použije starou GIC z odstraněného účtu FederatedEmail. Po odebrání souborů ze serverové složky budou nové GIC obsahovat pouze místní systémový účet serverů Exchange.

Nový GIC se musí restartovat, aby FederatedEmail účet správně fungoval.