Chyby ověřování pro GUID archivu poštovní schránky pro uživatele systému Microsoft 365

Původní číslo KB:   4053483

Příznaky

V Microsoft 365 se uživateli může v centru pro správu Microsoft 365 nebo v Azure Active Directory zobrazit následující chyby ověřování:

Synchronizace ArchiveGuid 00000000-0000-0000-0000-000000000000 z mailboxMailboxGuid se nezdařila, protože existuje jeden Cloud archiveCloudArchiveGuid.

Povolení nového cloudu archiveCloudArchiveGuidof mailboxMailboxGuid se nezdařilo, protože existuje jiný archiveArchiveGuid. Pokud chcete povolit nový archiv, nejdřív zakažte archiv místně. Po příštím synchronizačním cyklu DirSync povolte archiv místně.

V této situaci se aktualizace dalších hodnot vlastností nedají synchronizovat z Azure Active Directory do Exchange Online.

Řešení

Pokud chcete chyby vyřešit, aktualizujte hodnotu vlastnosti msExchArchiveGUID (ArchiveGUID) v místním prostředí tak, aby odpovídala hodnotě v cloudu.

Pokud máte hybridní prostředí s místním systémem Exchange, aktualizujte hodnotu spuštěním následujícího příkazu:

Set-RemoteMailbox <John> -ArchiveGUID CloudArchiveGuid

Poznámka

GUID archivu: používá formát identifikátoru GUID, který je v chybě ověřování.

Další informace

Další informace najdete v tématu archivace poštovní schránky po migraci poštovní schránky do Office 365 vyhrazené/ITAR vNext nejde zřídit ani nezřídit.