Funkce hledání místností v Outlooku nezobrazuje konferenční místnosti, když uživatel vytvoří schůzku

Problém

Když uživatel vytvoří novou schůzku v Microsoft Outlooku, nezobrazí se v poli Vybrat místnost v hledání místnosti žádné konferenční místnosti.

K tomuto problému může dojít, pokud uživatel nevybere seznam místností. Seznam místností musí být vybraný před zobrazením dostupných místností ve Finderu místnosti. 

Řešení

Pokud chcete zobrazit dostupné místnosti, vyberte seznam místností v poli Zobrazit seznam místností   .

Další informace

Pokud chcete vytvořit seznam místností a přidat existující místnosti do seznamu místností, postupujte takto:

 1. Udělejte jedno z následujícího:

  • V místním systému Exchange nebo ve hybridním prostředí Exchange otevřete prostředí Exchange Management Shell.
  • V Exchangi Online se připojte k Exchangi Online pomocí vzdáleného PowerShellu. Další informace najdete v článku připojení k PowerShellu pro Exchange Online.
 2. Vytvořte seznam místností spuštěním následujícího příkazu:

  New-DistributionGroup <RoomListName> -RoomList -Members $Members
  
 3. Spuštěním následujícího příkazu přidáte do seznamu místností existující místnosti:

  Add-DistributionGroupMember <RoomListName> -Member <RoomMailbox>
  

Další informace najdete v tématech Vytvoření distribuční skupiny seznamu místností   a Vytvoření a Správa poštovních schránek.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na fóra Microsoftu nebo Exchange TechNet.