Po opětovném zapnutí serveru Exchange se nemůžete připojit k poštovní schránce

Původní číslo KB:   3132711

Po opětovném zapnutí poštovní schránky uživatele v prostředí Exchange Server 2016 nebo Exchange Server 2013 nemůže uživatel získat přístup k poštovní schránce pomocí jednoho nebo více klientských protokolů.

Pokud má uživatelský účet zakázanou poštovní schránku Exchange, z objektu uživatele se neodstraní následující atributy Exchange:

  • msExchAddressBookFlags
  • msExchBypassAudit
  • msExchPreviousRecipientTypeDetails
  • msExchProvisioningFlags
  • msExchRecipientSoftDeletedStatus
  • msExchUMDtmfMap
  • msExchWhenMailboxCreated
  • protocolSettings

Pomocí Set-CASMailbox rutiny povolte klientský protokol, který se potřebuje pro uživatele připojit ke své poštovní schránce. Chcete-li například povolit Outlook kdekoli pro uživatele, spusťte následující rutinu:

Set-CASMailbox Jim -MAPIBlockOutlookRpcHttp:$False