ID události 1309 a po instalaci Exchange Serveru 2016 nebo Exchange Serveru 2013 nemáte přístup k protokolu OWA a ECP

Původní číslo KB:   3099532

Příznaky

Úspěšně jste nainstalovali Microsoft Exchange Server 2016 nebo Exchange Server 2013. Proces instalace se v určité fázi nezdařil nebo byl přerušen a poté byl obnoven a nakonec úspěšně dokončen. Při pokusu o přístup k Ovládacímu panelu Exchange (ECP) nebo Outlook Web Appu (OWA) se však zobrazí následující chybová zpráva:

něco se pokazilo

Je nám líto, ale tu informaci teď nemáme. Opakujte akci později. Pokud potíže potrvají, obraťte se na helpdesk.

Snímek obrazovky s chybovou zprávou

Kromě toho může být zaznamenána následující událost v protokolu aplikace:

Log Name: Application
Source: ASP.NET 4.0.30319.0
Event ID: 1309
Task Category: Web Event
Level: Warning
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Exch2.contoso.com
Description:

Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.

Event ID: f23d9d455f3145068c57286262ac517f
Event sequence: 1
Event occurrence: 1
Event detail code: 0

Application information:
 Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT/owa-5-130879214460462920
 Trust level: Full
 Application Virtual Path: /owa
 Application Path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\owa\
 Machine name: EXCH2

Process information:
 Process ID: 4348
 Process name: w3wp.exe
 Account name: NT AUTHORITY\SYSTEM

Exception information:
 Exception type: TargetInvocationException
 Exception message: Exception has been thrown by the target of an invocation.
 at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck,
 Boolean&canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal&ctor, Boolean&bNeedSecurityCheck)

  * SharedWebConfig.config is missing from either of these locations:
   C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy
   C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud SharedWebConfig.config chybí v některém z následujících umístění:

 • C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy
 • C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

 1. Na serveru, který čelí problému, identifikujte umístění, ve které soubor chybí.

 2. Vygenerujte chybějící soubor:

  1. Spuštěním cd %ExchangeInstallPath%\bin změníte aktuální adresář na složku bin, která je pod instalační cestou serveru Exchange.

  2. K vygenerování souboru použijte nástroj DependentAssemblyGenerator.exe:

   • Pokud soubor v souboru C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccesschybí , spusťte následující příkaz:
   DependentAssemblyGenerator.exe -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\bin" -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\ClientAccess" -configFile "%ExchangeInstallPath%\ClientAccess\SharedWebConfig.config"
   
   • Pokud soubor v souboru C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxychybí , spusťte následující příkaz:
   DependentAssemblyGenerator.exe -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\bin" -exchangePath "%ExchangeInstallPath%\FrontEnd\HttpProxy" -configFile "%ExchangeInstallPath%\FrontEnd\HttpProxy\SharedWebConfig.config"
   
 3. Spusťte aplikaci IISRESET nebo restartujte server.

Další informace

Soubor SharedWebConfig.config generuje během fáze instalace po instalaci. Pokud se instalační program obnoví po přerušení, neprovádí kroky po instalaci pro role, které byly úspěšně nainstalovány před přerušením.