Klienti HTTP se můžou připojit k Exchangi po zakázání účtu nebo změně hesla.

Původní číslo KB:   3035228

Příznaky

Klient protokolu HTTP, jako je Exchange ActiveSync (EAS), Outlook Anywhere nebo Exchange Web Services (EWS), se může nadále moci připojit ke své poštovní schránce po zakázání jeho účtu. Klienti se můžou po změně hesla taky připojit pomocí starého hesla.

Příčina

Pokud používáte ověřování na základě základního ověřování a formulářů (FBA), Microsoft Internet Information Services (IIS) uloží token uživatele tak, aby se při prvním přihlášení nebo po jeho vyprázdnění přihlásilo. (Tento zápis nastane, když vyprší platnost TTL [výchozí nastavení 15 minut] pro token.) Pokud se uživatel znovu připojí před vypršením platnosti TTL, bude hodnota TTL resetována. Před rozpoznáním změn může vyžadovat 8-24 hodin.

Pokud chcete vymazat mezipaměť tokenů a vynutit ověřování klienta, použijte jednu z následujících metod.

Řešení 1: resetování IIS

 1. Na serveru pro klientský přístup nebo na serverech, ke kterým se zařízení připojuje, klikněte na Start, klikněte na Spustit, zadejte cmda pak stiskněte ENTER.
 2. Zadejte příkaz iisreseta stiskněte klávesu ENTER. Tento restart služby IIS. Pomocí modulu snap-in Services. msc můžete také ručně restartovat službu správy služby IIS.

Řešení 2: recyklace fondů aplikací

 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správua potom na položku Správce Internetové informační služby.
 2. Rozbalte název serveru.
 3. Klikněte na fondy aplikací.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na MSExchangeSyncAppPoola potom klikněte na Recycle.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na MSExchangeServicesAppPoola potom klikněte na Recycle.
 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na MSExchangeOWAAppPoola potom klikněte na Recycle.
 7. Klikněte pravým tlačítkem myši na DefaultAppPoola pak klikněte na Recycle. (Pouze Exchange 2010 a Exchange 2007)
 8. Klikněte pravým tlačítkem myši na MSExchangeRPCProxyFrontEndAppPoola potom klikněte na Recycle.
 9. Klikněte pravým tlačítkem myši na MSExchangeMAPIFrontEndAppPoola potom klikněte na Recycle.

Další informace

Další informace o mezipaměti tokenů služby IIS najdete v tématu mezipaměť tokenů.

Další informace o tomto tématu, včetně dalších služeb, které se v tomto scénáři týkají, najdete v tématu Exchange Best Practices pro nedůvěryhodné uživatele poštovní schránky.

Informace o synchronizaci zařízení s EAS najdete v článku zařízení s EAS se pořád synchronizují po zakázání účtu nebo změně hesla.