Odstraňování problémů: odebrání aliasu ze skupiny

Dostali jste tuto chybu při vytváření nového uživatele? "Tato e-mailová adresa je již používána jako alias pro název skupiny <skupin>." V tomto článku se zobrazí informace o tom, jak odebrat alias e-mailu ze skupiny.

Upozornění

Je neobvyklé, že skupina má alias, protože musí být přidána pomocí serveru Exchange Online PowerShell. Budete je muset odebrat pomocí prostředí Exchange Online PowerShell.

Pokud jste v prostředí PowerShell noví, můžete to udělat! Příkazy prostředí Exchange Online PowerShell používané v tomto článku odstraní pouze alias ze skupiny Office 365.

Odebrání aliasu e-mailu ze skupiny pomocí serveru Exchange Online PowerShell

Než budete moci tento postup provést, budete potřebovat následující:

  1. V prostředí Exchange Online PowerShell nahraďte název skupiny a e-mailovou adresu hodnotami a spusťte následující příkaz:

    Set-UnifiedGroup -Identity "Group name" -EmailAddresses @{remove="alias@contoso.com"}
    
  2. Může to trvat několik minut, ale po dokončení příkazu se příkazový řádek vrátí. Zpráva se zobrazí pouze v případě, že došlo k chybě.

  3. Ukončete připojení k serveru Exchange Online PowerShell spuštěním následujícího příkazu:

    Remove-PSSession $Session