E-maily odeslané z Internetu nebo aplikace vytvořené e-maily nejsou uživatelům doručeny

Původní číslo KB:   2519912

Příznaky

Některé e-mailové zprávy přijaté externími organizacemi nebo e-mailem generovaným aplikací se uživatelům nedoručují.

Obdržíte následující oznámení o nedoručení:

#554 5.6.0 STOREDRV. Vytvoření Poškozený obsah zprávy ##

Příčina

Pokud zaškrtnete záhlaví zpráv pro formát zprávy:

Content-Type: Application/Mac-binhex40
Content-Transfer-Encoding: base64

Zaznamenáte kvalifikační řádek: Content-Transfer-Encoding: Base64 for Mac – typ dokumentu.

Znamená to, že skutečná data jsou kódovaná kódováním base64.

Protože Exchange Server přijímá pouze standardní kódování RFC-BinHex, jsou tyto zprávy odmítnuty.

Řešení

Odesílatel by měl poslat přílohu ve správném formátu Mac-binhex40.

Záhlaví zprávy Mac-binhex40 by mělo mít následující řádky obsahu:

Content-Type: Application/Mac-binhex40
Obsah – dispozice: příloha; filename = "example.doc"

Označuje, že dokument je kódovaný pomocí RFC Standard Mac-binhex40.

Další informace

Podle dodatku A. Část formátu BinHex v dokumentu RFC 1741-MIME pro soubory s kódováním BinHex:

Here is a description of the Hqx7 (7 bit format as implemented in BinHex 4.0) formats for Macintosh Application and File transfers.

The main features of the format are:

1. Error checking even using ASCII download
2. Compression of repetitive characters
3. 7 bit encoding for ASCII download

The format is processed at three different levels:

1. 8 bit encoding of the file:

   Byte:    Length of FileName (1->63)
   Bytes:   FileName ("Length" bytes)
   Byte:    Version
   Long:    Type
   Long:    Creator
   Word:    Flags (And $F800)
   Long:    Length of Data Fork
   Long:    Length of Resource Fork
   Word:    CRC
   Bytes:   Data Fork ("Data Length" bytes)
   Word:    CRC
   Bytes:   Resource Fork ("Rsrc Length" bytes)
   Word:    CRC

2. Compression of repetitive characters.

   ($90 is the marker, encoding is made for 3->255 characters)
   00 11 22 33 44 55 66 77   -> 00 11 22 33 44 55 66 77
   11 22 22 22 22 22 22 33   -> 11 22 90 06 33
   11 22 90 33 44            -> 11 22 90 00 33 44

   The whole file is considered as a stream of bits. This stream will
   be divided in blocks of 6 bits and then converted to one of 64
   characters contained in a table. The characters in this table have
   been chosen for maximum noise protection. The format will start
   with a ":" (first character on a line) and end with a ":".
   There will be a maximum of 64 characters on a line. It must be
   preceded, by this comment, starting in column 1 (it does not start
   in column 1 in this document):

Další informace najdete také v 2.2.4.2.3 Application/Mac-binhex40.