Při přesunutí poštovní schránky do databáze na serveru Exchange Server 2010 došlo k chybě: Část cesty D:\Temp se nenalezl

Původní číslo KB:   2834158

Příznaky

Při pokusu o přesunutí poštovní schránky mezi databázemi poštovních schránek na serveru Microsoft Exchange Server 2010 se zobrazí zpráva, jako je tato:

Chyba: "Část cesty D:\Temp nebyla k dispozici.
Upozornění:
Došlo k neočekávané chybě a je generován výpis programu Watson: Nelze najít část cesty D:\TEMP <filename> .tmp.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože hodnota cesty temp a TMP proměnné prostředí, které jsou používány službou Microsoft Exchange Information Store k přesunutí databáze je neplatná.

Poznámka

Služba Microsoft Exchange Information Store používá složky TEMP a TMP jako dočasné úložiště pro různé operace, jako je například převod zpráv a operace přesunutí poštovní schránky.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nastavte správnou cestu pro proměnné prostředí TEMP a TMP. Výchozí cesta pro proměnné prostředí TEMP a TMP je %Userprofile%\Temp.

Další informace o tom, jak nastavit správnou cestu pro proměnné prostředí TEMP a TMP, naleznete na následujícím webu microsoft technet: Jak přesunout temp a TMP adresáře