Chyba při použití IgnoreRuleLimitErrors Switch v rutině New-MoveRequest serveru Exchange Server 2013-MapiExceptionPartialCompletion: kopírování do cíle

Původní číslo KB:   4009796

Příznaky

Při použití New-MoveRequest rutiny spolu s -IgnoreRuleLimitErrors:$true přepínačem se přesunutí nezdaří v 95%, pokud je poštovní schránka přesunutá z jedné databáze do druhé na serveru Microsoft Exchange Server 2013.

Například při spuštění New-MoveRequest 2013 -TargetDatabase dag2013db2-IgnoreRuleLimitErrors:$true rutiny se vrátí následující chyba:

FailureType: MapiExceptionPartialCompletionFailure
Code: -2147023232
MapiLowLevelError: 0
FailureSide: Source
FailureSideInt: 1
ExceptionTypes: {Exchange, Mapi, DataProviderPermanent,MapiPartialCompletion}
ExceptionTypesInt: {1, 30, 102, 54}
Message: MapiExceptionPartialCompletion: Unable to copy to target. (hr=0x40680, ec=0)

Řešení

Tento problém vyřešíte tak, že -IgnoreRuleLimitErrors:$true při spuštění rutiny nezadáte New-MoveRequest přepínač.

Další informace

IgnoreRuleLimitErrorsParametr určuje, že příkaz nepřesouvá pravidla uživatele na cílový server, na kterém je nainstalovaný Exchange Server.