Služba pracovního postupu migrace Microsoft Exchange se nespustí v Exchange serveru 2013 kumulativní aktualizace 3

Původní číslo KB:   2901754

Příznaky

Po instalaci Microsoft Exchange serveru 2013 kumulativní aktualizace 3 se v režimu ručního spuštění nakonfiguruje nová služba, pracovní postup migrace Microsoft Exchange. Služba se ale nespustí, ani když se pokusíte ji ručně spustit. Navíc v protokolu aplikací všimnete, že se jedná o události:

Log Name: Application
Source: MSExchange Migration Workflow
Event ID: 1002
Task Category: Service
Level: Warning
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: name.contoso.com
Description: The Microsoft Exchange Migration Workflow service didn't start because it's disabled.
Log Name: Application
Source: MSExchange Migration Workflow
Event ID: 1003
Task Category: Service
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: name.contoso.com
Description: The Microsoft Exchange Migration Workflow service failed to start.

Příčina

Služba pracovního postupu migrace Microsoft Exchange je pouze zástupným symbolem pro službu, která bude v budoucnu implementovaná. Takže chování popsané v části Příznaky je očekávané chování.

Poznámka

Pokud chcete zamezit pokusu systému o automatické spuštění služby, nechte typ spuštění služby nastaven na ručně nebo ho změňte na zakázáno .