Nebyly Complete-MigrationBatch nalezeny žádné aktivní poštovní schránky pro veřejnou složku

Příznaky

Migrujete veřejné složky ze serveru Microsoft Exchange Server 2019, 2016 nebo 2013 místně do systému Exchange Online. Místní prostředí má více domén služby Active Directory (AD).

Po spuštění příkazu Complete-MigrationBatch přejde dávka migrace do chybového stavu a zobrazí se následující chybová zpráva:

Snímek obrazovky příkazu Get-MigrationBatch-Command

Snímek obrazovky s úplným – MigrationBatch-chybová zpráva

"No active public folder mailboxes were found. This happens when no public folder mailboxes are provisioned or they are provisioned in 'HoldForMigration' mode."

Příčina

K tomuto problému dochází, protože poštovní schránka veřejné složky a přidružený uživatelský účet nejsou ve stejné doméně služby AD. Například uživatelský účet, který je přidružený k poštovní schránce veřejné složky, je v contoso.com a poštovní schránka hostuje v child.contoso.com.

Řešení

Tento problém vyřešíte tak, že pomocí nástroje ADMT přesunete účet AD, který je přidružený k poštovní schránce veřejné složky, ke stejné doméně AD, která je hostitelem serveru Exchange, a pak znovu spustíte příkaz Complete-MigrationBatch .