Vlastnost LitigationHoldEnabled se liší mezi místními a Exchange Online.

Příznaky

Jste v prostředí hybridního nasazení Microsoft Exchange. Po zprovoznění místní poštovní schránky na Exchange Online a povolením držení soudního sporu si všimnete, že LitigationHoldEnabled hodnota poštovní schránky nesouhlasí mezi cloudem a místním umístěním.

Pomocí následujících příkazů můžete například zkontrolovat stav držení poštovní schránky v Exchangi Online a Exchange serveru.

Příklad 1: u poštovní schránky uživatele A v Exchangi Online je zapnutá možnost přidržení sporu.

Get-Mailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled: pravda

Příklad 2: pro vzdálenou poštovní schránku uživatele A je vypnuté podržení sporu.

Get-RemoteMailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled: false

Příčina

Toto chování je záměrné. Když se poštovní schránka přesune ze serveru Exchange na Exchange Online, msExchUserHoldPolicies atribut se při synchronizaci nepíše zpátky z cloudu na místní. To platí, pokud hodnota msExchUserHoldPolicies atributu ve zdroji není null.

Další informace

Další informace o atributech, které se napíší z místního do Office 365 a ze služby Azure Active Directory (Azure AD) do místního úložiště, najdete v článku synchronizace Azure AD Connect: synchronizované atributy se službou Azure Active Directory.