Vytvoření týmových toků

Týmový tok vytvoříte tak, že jako vlastníky přidáte další uživatele ve vaší organizaci. Všichni vlastníci týmového toku mohou provádět tyto akce:

 • Zobrazení historie toku (to znamená jednotlivá spuštění)
 • Správa vlastností toku (třeba spuštění nebo zastavení toku, přidání vlastníků nebo aktualizace přihlašovacích údajů pro připojení)
 • Úprava definice toku (třeba přidání nebo odebrání akce nebo podmínky)
 • Přidání nebo odebrání vlastníků (ale ne tvůrce toku)
 • Odstranění toku

Pokud jste tvůrce nebo vlastník týmového toku, najdete tyto informace uvedené na kartě Týmové toky na webu Microsoft Flow.

Karta Týmové toky

Poznámka

Sdílená připojení se dají použít jenom v toku, ve kterém byla vytvořená.

Vlastníci mohou používat služby v toku, ale nemohou měnit přihlašovací údaje pro připojení, které vytvořil jiný vlastník.

Co budete potřebovat

Pro vytvoření týmového toku musíte mít placený plán Microsoft Flow. K tomu, abyste mohli přidávat nebo odebírat vlastníky z týmového toku, musíte navíc být jeho tvůrcem, nebo vlastníkem.

Vytvoření týmového toku

K vytvoření týmového toku nebo k přidání dalších vlastníků týmového toku použijte následující postup.

 1. Přihlaste se k Microsoft Flow a potom vyberte Moje toky.
 2. Vyberte ikonu lidí pro tok, který chcete upravit:

  Ikona týmu

 3. Zadejte jméno a e-mailovou adresu osoby nebo název skupiny, kterou chcete přidat jako vlastníka:

  Hledání uživatele

 4. V seznamu, který se zobrazí, vyberte uživatele, kterého chcete nastavit jako vlastníka:

  Výběr uživatele

  Vybraný uživatel nebo skupina se stane vlastníkem příslušného toku:

  Nový vlastník

  Blahopřejeme, právě jste vytvořili týmový tok!

Odebrání vlastníka

Důležité

Pokud odeberete vlastníka, jehož přihlašovací údaje se používají pro přístup ke službám Microsoft Flow, měli byste pro tato připojení aktualizovat přihlašovací údaje, aby tok i nadále běžel bez problémů.

 1. Vyberte ikonu lidí pro tok, který chcete upravit:

  Ikona lidí pro tok

 2. Vyberte ikonu Odstranit pro vlastníka, kterého chcete odebrat:

  Výběr možnosti Odstranit

 3. V potvrzovacím dialogovém okně vyberte Odebrat tohoto vlastníka:

  Potvrzení odebrání

 4. Blahopřejeme, uživatel nebo skupina, které jste odebrali, už nejsou uvedení jako vlastníci příslušného toku:

  Odebraný uživatel

Vložená a jiná připojení

Připojení používaná v tocích se dělí do dvou kategorií:

 • Vložená: Tato připojení se používají v toku.
 • Ostatní: Tato připojení byla definovaná pro nějaký tok, ale nepoužívají se v něm.

Pokud připojení v toku už nevyužíváte, zobrazí se v seznamu Ostatní připojení, kde zůstane, dokud ho nějaký vlastník do příslušného toku znovu nezahrne.

Seznam připojení se zobrazuje v seznamu vlastníků ve vlastnostech toku:

Vložená připojení