Příprava pro službu Azure Information Protection

Carol Bailey
Přispěvatelé

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365

Před nasazením služby Azure Information Protection v organizaci zkontrolujte, jestli splňujete následující body:

  • Uživatelské účty a skupiny v cloudu, které vytváříte ručně nebo které jsou automaticky vytvářeny a synchronizovány ze služby Windows Server Active Directory Domain Services (AD DS).

    Při synchronizaci místních účtů a skupin nemusí být nutné synchronizovat všechny atributy. Seznam atributů, které musí být synchronizovány pro službu Azure Rights Management, která je používána službou Azure Information Protection, najdete v části Azure RMS v dokumentaci ke službě Azure Active Directory. Pro usnadnění nasazení doporučujeme použít Azure AD Connect k propojení místních adresářů se službou Azure Active Directory, ale můžete použít libovolnou metodu synchronizace adresáře, která dosáhne stejného výsledku.

  • Poštovní skupiny v cloudu, které budete používat s Azure Information Protection. Může jít o předdefinované skupiny nebo ručně vytvořené skupiny obsahující uživatele, kteří budou používat chráněné dokumenty a e-maily.

    Pokud máte Exchange Online, můžete vytvořit a použít poštovní skupiny pomocí centra pro správu serveru Exchange. Pokud máte služby AD DS a synchronizují s Azure AD, můžete vytvořit a použít poštovní skupiny, což jsou buď skupiny zabezpečení nebo distribuční skupiny.

Aktivujte službu Rights Management k ochraně dat

Až budete připraveni začít s ochranou dokumentů a e-mailů, aktivujte službu Rights Management a povolte tuto technologii. Další informace najdete v tématu Aktivace služby Azure Rights Management.