Našel se existující e-mailový účet společnostiAn existing company email account was found

U své organizace nebo společnosti už máte zřízený e-mailový účet a teď chcete mít k tomuto účtu přístup i na svém mobilním zařízení.You've already got an email account with your organization or company, and now you want to access that account on your mobile device. Vaše firemní podpora potřebuje vaši pomoc, aby mohla zabezpečit přístup k e-mailu po celou cestu od odesílatele až na vaše zařízení.Your company support needs your help to keep your email access secure on its journey from the person who sent it to your device. Váš současný e-mail možná funguje, ale následující postup vám pomůže zabezpečit informace ještě lépe.Your current email may have worked, but taking these steps will keep your information safer.

  1. Přejděte do Nastavení zařízení a odeberte připojení, které jste si dříve nastavili u firemního e-mailu.Find the Settings for your device and remove the connection you previously set up to your company email.

    Na zařízení s iOSem například klepněte na Nastavení > Pošta > Účty.For example, on an iOS device, tap Settings > Mail > Accounts. Vyberte pracovní e-mailový účet a potom klepněte na Odstranit.Select your work email account then tap Delete.

  2. Ukončete Nastavení a na zařízení otevřete aplikaci Portál společnosti. Potom klepněte na Zkontrolovat dodržování zásad.Exit Settings and open the Company Portal app on your device, then tap Check Compliance.

  3. Po chvilce se pro vaše zařízení automaticky použije nové nastavení e-mailu.Wait a short time for new email settings to be applied to your device automatically.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Jeho kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For their contact information, check the Company Portal website.