Opětovné připojení ohroženého zařízení s AndroidemHow to reconnect a compromised Android device

Váš správce IT zjistil, že používáte zařízení s rootem.Your IT admin detected that you are using a rooted device. To, že je zařízení tzv. „rootované“, znamená, že se pozměnilo, aby byl povolený přístup k operačnímu systému, což může ohrozit zabezpečení a znamenat hrozbu pro vaše podnikové prostředky."Rooted" means that the device has been changed to enable access to the operating system, which can compromise security and might be a threat to your company resources. Pokud k tomu dojde, nebude už vaše zařízení mít přístup k prostředkům společnosti.When this happens, your device can no longer access company resources.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT (kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti) nebo napište týmu Microsoft Android.Contact your IT admin (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback