Ruční synchronizace zařízení s iOSemSync your iOS device manually

Někdy může stažení aplikace z Portálu společnosti trvat příliš dlouho.Sometimes an app may take too long to download from the Company Portal. Pokud taková situace nastane, zkuste zařízení synchronizovat ručně.When this occurs, try to manually sync your device. Zařízení se pokusí získat informace, které nemohlo stáhnout.This will attempt to get the information your device was unable to download.

  1. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.

  2. Klepněte na Zařízení.Tap Devices. Pokud máte více zařízení, zobrazí se jejich seznam.If you have multiple devices, you'll see a list of devices. Zvolte zařízení, které právě používáte.Choose the device that you're currently using. Pokud máte jenom jedno zařízení, přejdete přímo na stránku s podrobnostmi o zařízení.If you only have one device, you will go directly to the device details screen.

    Snímek obrazovky Zařízení se dvěma zařízeními;

  3. Pokud chcete zařízení synchronizovat, klepněte na Zkontrolovat nastavení.Tap Check Settings to sync your device. Dokud synchronizace neskončí, uvidíte na obrazovce načítací pruh.A loading bar will appear on the screen until the sync is complete.

    Snímek obrazovky s podrobnostmi o zařízení, časem posledního vrácení se změnami a odkazem Zkontrolovat nastavení

    Snímek obrazovky s podrobnostmi o zařízení a načítacím pruhem, když uživatel klikl na Zkontrolovat nastavení

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.