Ruční synchronizace zařízení s iOSemSync your iOS device manually

Někdy může stažení aplikace z Portálu společnosti trvat příliš dlouho.Sometimes an app may take too long to download from the Company Portal. V takovém případě můžete zkusit zařízení synchronizovat ručně.If this happens to you, you can try to manually sync your device. To znamená, že zařízení dáte pokyn, aby se pokusilo znovu získat informace, s jejichž stažením má problém.This means that you are telling your device to try again to get the information it may be struggling to download.

  1. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.

  2. V sekci Moje zařízení zvolte zařízení, které právě používáte.In the My Devices section, choose the device that you are currently using. Jedná se o dlaždici zařízení úplně vlevo – je na ní také uvedena značka zaškrtnutí.This is the leftmost device tile - it also has a checkmark on it.

    Obrazovka zařízení se sekcí Moje zařízení

  3. V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Synchronizovat.Tap the Sync button at the bottom right of the screen.

    Podrobnosti zařízení s tlačítkem Synchronizovat

Na obrazovce se objeví pruh, který se bude postupně načítat, dokud se synchronizace nedokončí.A loading bar will appear on the screen and will load until the sync is finished.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.