Zrušení registrace zařízení s iOSem v IntuneUnenroll your iOS device from Intune

Když zrušíte registraci zařízení s iOSem v Intune, nebude mít už dále přístup k prostředkům společnosti a nebude ho už dále spravovat Intune.When you unenroll your iOS device from Intune, your device will no longer be able to access company resources and will no longer be managed by Intune.

Pokud chcete zrušit registraci zařízení ve službě Intune, postupujte podle tohoto návodu nebo si pusťte toto video:To unenroll your device from Intune, use these steps or watch this video:

  1. V aplikaci Portál společnosti v části Moje zařízení vyberte zařízení, u kterého chcete zrušit registraci.In the Company Portal app, under My Devices, select the device you want to unenroll.

  2. Klepněte na Odebrat > Odebrat.Tap Remove > Remove.

Jakmile zrušíte registraci zařízení v Intune, stane se toto:When you unenroll your device from Intune, here's what happens:

  • Vaše zařízení se už nebude zobrazovat na portálu společnosti.Your device won’t appear in the Company Portal anymore.

  • Z portálu společnosti už nebudete moct instalovat aplikace.You can’t install apps from the Company Portal anymore.

  • Nastavení, která se v zařízení změnila od jeho přidání, například zakázání fotoaparátu/kamery nebo vyžadování určité délky hesla, přestanou platit.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera, or requiring a certain password length) will no longer apply.

  • Je možné, že již v zařízení nebudete mít přístup k některým prostředkům společnosti, jako jsou sdílené složky nebo interní weby.You might not have access to some company resources, such as file shares or internal web sites, on your device anymore.

  • Nebudete již moci v zařízení používat aplikace a data společnosti.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

  • Je možné, že se už nebudete moct připojovat k podnikové síti pomocí Wi-Fi nebo virtuální privátní sítě (VPN).You might not be able to connect to your company network using Wi-Fi or a virtual private network (VPN) anymore.

  • E-mailové profily společnosti jsou ze zařízení odebrané.Company email profiles are removed from the device.

  • V aplikaci Portál společnosti a na webu se už nebudou zobrazovat zařízení, která jsou nakonfigurovaná jenom pro použití e-mailu.Devices that are configured for email only won't appear in the Company Portal app or website anymore.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.