Co se stane, když resetujete zařízení s Windows pomocí Portálu společnosti?What happens if you reset your Windows device using the Company Portal?

Když k resetování zařízení se systémem Windows použijete aplikaci Portál společnosti nebo web Portál společnosti, v zařízení se obnoví tovární nastavení a odstraní se všechny aplikace, nastavení a data, včetně vašich osobních údajů.When you use the Company Portal app or Company Portal website to reset your Windows device, it resets your device to its factory settings, and deletes all apps, settings, and data, including your personal data. Co se u jednotlivých zařízení stane, závisí na typu zařízení a způsobu jeho použití (jak popisuje následující tabulka).What happens on each device depends on the type of device that you have and how you're using the device (as described in the following table). Pokyny, jak resetovat ztracené nebo odcizené zařízení, najdete v části Resetování (vymazání) ztraceného nebo odcizeného zařízení.For instructions on how to reset your lost or stolen device, see Reset (erase) your lost or stolen device.

Správa a konfigurace zařízeníDevice configuration and management Typ zařízeníDevice type
Vaše mobilní zařízení spravuje vaše společnostYour company support manages your mobile device Windows 10 a Windows Phone 8.1Windows 10 and Windows Phone 8.1
Zařízení se už nebude zobrazovat na portálu společnosti a portál společnosti se pokusí obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.Your device won’t appear in the company portal anymore, and the company portal tries to reset the device back to the manufacturer’s default settings. Vaše osobní data, aplikace a nastavení se při tom odeberou.Your personal data, apps, and settings will be removed.

Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
Jediným způsobem, jak zrušit registraci zařízení, je resetovat ho.The only way to unenroll your device is to reset it.
Zařízení má přístup jen k e-mailu společnosti Your device can access company email only Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
Zařízení se už nebude zobrazovat na portálu společnosti a váš firemní e-mailový účet a všechny neuložené e-maily se odstraní.Your device won’t appear in the company portal anymore, and your company email account and unsaved email will be deleted.

Windows 7 nebo Windows VistaWindows 7 or Windows Vista
Tovární nastavení nelze obnovit v počítači s Windows 7 nebo s dřívější verzí systému, který se používá pouze pro e-mail.You cannot reset a computer that's running Windows 7 or earlier that's used for email only.

Windows 8.1 a Windows 8Windows 8.1 and Windows 8
Zařízení se už nebude zobrazovat na portálu společnosti a váš firemní e-mailový účet a všechny neuložené e-maily se odstraní.Your device won’t appear in the company portal anymore, and your company email account and unsaved email will be deleted.
Stolní a přenosné počítačePCs and laptops Windows 8.1 a Windows 8Windows 8.1 and Windows 8
Tovární nastavení lze obnovit v počítači s Windows 8 nebo Windows 8.1 jedině v případě, že se používá pouze pro e-mail.You cannot reset a computer that's running Windows 8 or Windows 8.1 unless it's used for email only.

Windows 7 nebo Windows VistaWindows 7 or Windows Vista
Tovární nastavení nelze obnovit v počítači s Windows 7 nebo s dřívější verzí systému.You cannot reset a computer that's running Windows 7 or earlier.

Pokud máte otázky, obraťte se na svou firemní podporu.If you have questions, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.