Jaké informace moje společnost uvidí, když si zaregistruji zařízení?What information can my company see when I enroll my device?

Při registraci zařízení do Microsoft Intune společnost nevidí vaše osobní údaje.Your company cannot see your personal information when you enroll a device with Microsoft Intune. Při registraci zařízení povolíte společnosti prohlížet na vašem zařízení určité části informací, například model zařízení a sériové číslo.When you enroll a device, you give your company permission to view certain pieces of information on your device, such as device model and serial number. Tyto informace pomáhají společnosti chránit firemní data na zařízení.Your company uses this information to help protect the corporate data on the device.

Co společnost nikdy neuvidí:What your company can never see:

 • Historie volání a procházení webuCalling and web browsing history
 • Textové a e-mailové zprávyEmail and text messages
 • KontaktyContacts
 • KalendářCalendar
 • HeslaPasswords
 • Obrázky, včetně těch, které jsou ve fotografických aplikacích nebo mezi obrázky z fotoaparátuPictures, including what's in the photos app or camera roll

Co společnost vidí vždy:What your company can always see:

 • Model zařízení, jako je Google PixelDevice model, like Google Pixel
 • Výrobce, například MicrosoftManufacturer, like Microsoft
 • Operační systém, například iOSOperating system, like iOS
 • Názvy aplikací, například Microsoft WordApp names, like Microsoft Word
 • Vlastník zařízeníDevice owner
 • Název zařízeníDevice name
 • Sériové čísloSerial number

Co společnost může vidět:What your company might be able to see:

 • Telefonní číslo: U zařízení ve firemním vlastnictví může být viditelné celé telefonní číslo.Phone number: for Corporate-owned devices, your full phone number can be seen. U zařízení v osobním vlastnictví vidí společnost jen poslední čtyři číslice vašeho telefonního čísla.For Personal-owned devices, just the last four digits of your phone number are visible to your company. Typ vlastnictví jednotlivých zařízení zobrazíte tak, že otevřete stránku Podrobnosti zařízení určitého zařízení.You can see the Ownership Type for each individual device by opening that device's Device Details page.
 • Poloha: Vaše společnost nikdy neuvidí polohu vašeho zařízení, pokud nemáte zařízení s iOS, které je pod dohledem a ztratilo se.Location: your company can never see your device's location, except if you have an iOS device that is supervised and has gotten lost. Jak to zjistím?How do I know?
 • Inventář aplikací: Pokud vaše společnost používá ochranu před mobilními hrozbami, bude k dispozici více podrobností o aplikacích, které jsou na vašem zařízení s iOSem.App inventory: if your company uses Mobile Threat Defense, they will be able to view what more details about the apps that are on your iOS device. Přečtěte si další informace o ochraně před mobilním hrozbami.Find out more about Mobile Threat Defense.
 • Informace o síti: Některé informace o připojení k síti pro zařízení Android mohou být k dispozici u podpory vaší společnosti.Network information: some information about network connections for Android devices may be available to your company support. Pokud vaše společnost například vyžaduje, aby zařízení zůstala v určité budově, určí zařízení síť, které je připojeno.For example, if your company requires devices to remain within a certain building, your device would identify the network where it is connected.